HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Büyük Abdülhamid küçük Saddam27

Yazarlar, çizerler, bilgiç geçinenler, siyasi yorumculuğa soyunanlar astılar kestiler, Türkiye sıkı durur, Amerika'ya yardımcı olmazsa ABD bu savaşı yapamaz dediler, dünyadaki büyük tepkinin, Rusya, Almanya, Fransa ve Çin'in karşı duruşlarının, uluslararası meşruiyetin(?) bulunmamasının bu savaşı engelleyeceğini söylediler. Hepsi boş çıktı. Maalesef Bush bu menfur savaşı yapacak diyenler haklı çıktılar. Yoğun baskı ve hükumetin ve milletvekillerinin kimyalarını bozduğu için onlar da yerinde ve zamanında alınması gereken kararları alamadılar. Bizim kenarda kalmamızın uzun vadede hayrımıza olacağını savunanlar, kısa vadede başımıza nelerin geleceği konusunda sağlam bilgiye ve gerçeğe dayalı açıklamalar yapamadılar. Dilerim o "kısa vadedeki" muhtemel krizleri önemli bir arıza bırakmadan atlatırız. Benim derdim para filan değil, tutumumuzun kardeşlerimize bir yararı olmadığı gibi bize de zararının olması, birçok yönden sıkıntı içinde bulunan ülkemizin daha fazla sıkıntı içine düşmesi, bu arada ekonomi, iç ve dış siyaset fırsatçılarının kötü emellerini gerçekleştirmek için harekete geçmeleridir.
Bazıları "Saddam çekilse bile Bush saldıracaktı" diyorlarsa da onun resmî açıklaması ve dünyaya taahhüdü, Saddam ve yakınlarının ülkeyi terk etmeleri şartıyla saldırının yapılmayacağı şeklindeydi. Hem Saddam hem de onun, ülkeyi soyan yandaşları buna razı olmadılar, halk yıllardır baskı ve korku içinde yaşıyor, gerçeğin bilgisinden yoksun ve aciz. Komşu ülkelerin çoğunda ya askeri veya askerle işbirliği içinde dikta rejimleri hüküm sürdüğü için, yarın sıra kendilerine gelir diye bu formüle, Saddam'ın iktidardan çekilmesi çözümüne ağırlık vermediler. Şimdi olan oldu, Saddam soygun düzeninin başında kalsın diye binlerce insan ölecek, yaralanacak, servetler heba olacak, ileriye dönük çevre kirlenmeleri olacak, belki haritalar değişecek... İşte bunları düşündükçe büyük sultan Abdülhamid Han'ın şu asil davranışını hatırladım. Merhum İsmail Hami Danişmend'in muhteşem eseri Osmanlı Tarihi Kronolijisi'nden takip edelim:
İttihad ve Terakki fırkasına bağlı Hareket Ordusu, Sultan Abdulhamid'i tahtından indirmek üzere İstanbul'a doğru ilerlemekte iken bir iki müşir ve ferik28 Sultan Hamîd'in ayaklarına kapanarak Hareket Ordusu'na mukavemet edilmesini istirham ettikleri halde Padişah kabul etmemiş asabi bir sesle:
- Paşalar, ben halîfe-i İslam'ım, Müslüman'ı, Müslüman'a kırdırmam(!) deyip bitişik odaya çekilmişti. İ. Hami Danişmend bu olayı şöyle değerlendiriyor: "O sırada Sultan Abdulhamid'in ağzından çıkacak tek bir kelime, Hareket Ordusu denilen derme çatma güruhu bir anda mahvetmeye ve Türkiye'nin en mükemmel kuvveti olan birinci ordunun başına iyi bir kumandan koyup "vur" emrini vermesi, devletin bütün mıukadderatını değiştirmeye kâfidir...
Evet büyük Abdülhamid, yalnızca kendi saltanatını değil, devleti de büyük bir badireden, hatta dağılıp yıkılmaktan kurtarması muhtemel bulunduğu halde sırf Müslüman kanı akmasın diye saltanattan çekilmeye razı oluyor. Küçük Saddam ise, halkın katılımıyla kurulacak daha iyi bir yönetime iktidarını terketmemek ve ülkeyi yıllardan beri yaptığı gibi demir yumrukla yönetmeye devam etmek, maceradan maceraya sürüklemek için koltuğunu terketmiyor, çoluk çocuk, kadın erkek yüzbinleri ölümün kucağına atıyor ve bir mânada "canlı kalkan" olarak kullanıyor.
Yazık, çok yazık.
Osmanlı'ya hıyanet ettikleri için başları beladan kurtulmayan bazı "İslam ülkeleri" de, İstanbul'da zirve teklif edildiği zaman, Osmanlı mirasıdır diye çekince koyuyorlar, hâlâ hiyanet duygularının dipdiri olduğunu gösteriyorlar.
Uzun vadede çare aklı başında halk önderlerinin inisyatifi ele almaları ve "İslam ülkeleri arasında sivil bir iş ve güç birliğine doğru" süratli adımlar atmalarıdır.27 Yeni Şafak, 21.03.2003
28 Büyük komutanlarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: