HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Günaydın Başkan!

CHP'nin Genel Başkanı yeni mi uyanmış yoksa yine mi uyandırmaya çalışıyor? Gurubuna yaptığı tatil öncesi konuşmasında iktidarın, devlet düzenini dine uydurmak, devleti islamileştirmek için sinsi çalışmalar yaptığından, hesaplı adımlar attığından söz ediyor ve buna örnek olarak da Özel Finans Kurumları ile ilgili yeni düzenlemeyi zikrediyor; yani -başkana göre- bu kurumlar faizsiz işlem yapıyorlar, faiz yasağı İslam'a ait bir kural, laik devlet "faizsiz bankacılığı" sisteme sokarak şeriata doğru yelken açmış oluyor...

Eğer sayın başkan "uyuyan yılanları uyandırmak" gibi bir amaç peşinde değilse kendisine, çok geç uyandığı için "Günaydın Başkan!" demek gerekiyor.

Bilindiği gibi ÖFK'lar ile ilgili hukuki düzenleme (sanırım kanun hükmünde kararname idi) merhum Özal'ın gayreti ile 1984'te çıkarıldı ve ilk kurum da 1985'te faaliyete başladı. Bunlara -başka ülkelerde bulunmayan- bu acayip ismi koymanın sebebi de bizdeki "laiklik bekçileri" oldu. "Faizsiz Banka" ve "İslam Bankası" denmesine -laikliğe aykırı diye- itiraz ettiler, o günün siyasileri ve bürokratları da "özel finans" diyerek işin içinden çıktılar; bir manada minareyi doğrulttular.

ÖFK'lar yirmi yıldan beri faizsiz bankacılık yapıyorlar. Kurumların bankalar kanunu çerçevesi içine alınması, Ecevit'in son başbakanlığı zamanında oldu, yine faizsiz çalışacak olan bu kurumlar bankalar kanunu içinde özel birkaç madde içinde kanunlaştırıldı. Gerek Finans Kurumları birliği ve gerekse özel "tasarruf sigortası fonu" da yine bu iktidardan önce gerçekleşti. Yeni kanunda yalnızca isim değişmekte, "özel finans" yerine "katılım bankası" adı verilmektedir.

Şimdi sormak gerekiyor: Faizsiz bankacılığı sisteme sokan ve kanunlaştıran merhum Özal ve sayın Ecevit şeriatçılık ve devleti adım adım islamileştirme yapmakla suçlanmıyorlar da niçin yalnızca ad değiştiren iktidar, "yeni ve önemli bir şey yapıyormuş gibi" şeriatçılık yapmakla suçlanıyor.

Geç uyanma mı, uyandırma mı?

Sayın başkan bir şey daha söylüyor: "Bu bankalar, merkez bankasında tutmak mecburiyetinde oldukları paradan faiz alıyorlar; yani bunlarda da faiz var".

Perhiz mi, lahana turşusu mu?

"İktidar islami bir kurum derken müslümanlara faiz yediriyor" diyerek hassas müslümanları din namına uyarma mı yapıyor, yoksa sözün nereye vardığını mı hesap edemiyor?
Eğer bu kurumlar faizcilik yapıyorsa "şeriata uyma" diye bir şey yok demektir, yapmıyorsa faizden bahsetmenin anlamı nedir? Çok sorduk, biraz da cevap verelim: Eğer bir devlet faizciliği yasaklarsa "şeriata uygun" yasa çıkarmış, eylem yapmış olur. Faizciliği bütün vatandaşlara tek alternatif olarak dayatırsa totaliter dinsizliği veya radikal (din karşıtı) laikliği uygulamış olur. İsteyen vatandaşların faize bulaşmadan ticaret ve ekonomi alanına girmesine imkan veren düzenlemeler yapar, kurumların oluşmasına imkan tanırsa demokrasi ve insan haklarına riayet etmiş olur. Özal'dan beri yapılan budur. Faizsiz bankacılık dahil bazı işlemlerde merkez bankasında veya başka bankalarda bir miktar para tutma mecburiyeti vardır; bu mecburiyeti de hassas olmayan laik ülkeler koyarlar. Haram helal konusunda hassas olan müslümanlar, meşru işlerini yapabilmek ve ayakta durabilmek için (zaruret icabı) bir miktar paralarını bankalarda tutarlar, ama verilen faiz enflasyonu aşarsa bunu alıp yemezler, yoksullara aktarmanın yollarını ararlar.

3 Temmuz 2005
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: