HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Referandum

Kendi inanç, dünya görüşü ve siyasi tercihlerini din haline getiren, demokrasi ve insan haklarının üstünde tutan kesim atağa geçmiş durumda; ellerinde bulunan -şimdilik demokratik sayılabilecek- bütün imkanları kullanarak meşru iktidarın meşruiyetine gölge düşürmeye, elini kolunu bağlamaya ve bazı önemli adımlarını engellemeye çalışıyorlar. Köşk, yüksek yargı kurumları ve bazı özerk kurumlar demokrasinin işlemesine, insan hak ve özgürlüklerinin uygulanmasına öncelik verecek yerde ideolojiye ve güvenliğe (?) öncelik veriyor ve çözümlerin kilitlenmesine sebep oluyorlar. Bu durumda demokrasinin denizi bitiyor ve gemi sahile vuruyor mu, yoksa başka çareler var mı?

Sık kullanılmasında sakıncalar bulunsa bile gerektiğinde halk oylamasına başvurmak, Anayasanın 175. maddesinde yer almış bulunan bir çare olarak apaçık ortadadır.

Referanduma sunulması gerekli hale gelmiş bulunan konulardan biri "özelliğini kaybetmiş ve fiilen işgal altında bulunan eski orman arazisinin işgalcilere (fiilen bu toprakları kullananlara) satılmasıdır". Buna karşı çıkanların asıl gerekçeleri siyasi muhalefettir; yani iktidarın önemli bir para kaynağına kavuşarak başarılı olmasını engellemektir. YÖK ve kamu yönetimi alanlarında yapılacak ıslahata engel olmanın gerekçesi ise ülke menfaati ve halkın iradesine uyma değil, ideolojiyi -demokrasiye, insan haklarına ve halkın menfaatine uygun olmasa bile- dayatmadır; yani ideolojiktir. Kendilerine güvenmeyenler büyük bir korku içindedirler, halkın iradesine uyulduğu takdirde ideolojilerinin zarar göreceği korkusu taşımakta, bu yüzden demokrasiyi ve hakları daraltmak veya askıya almaktan çekinmemektedirler. Onlara göre "muhafazakâr demokrat" olan bu iktidar başarılı olmamalı, bir an önce düşmelidir. Kamu yönetimi ve YÖK ıslah edilir, olması gereken mahiyet ve şekli kazanırsa demokrasiyi ve hakları sınırlama imkanları kısıtlanmış, bazı imtiyazlarını kaybetmiş olacaklarından bu da engellenmelidir.

Evet -özel manada- "muhalefetin" istediği ve yapmaya çalıştığı budur.

İktidara gelince, onun da bazı önemli ve zamanı gelmiş adımları atmakta tereddüt gösterdiği anlaşılmaktadır. Beyanlarına göre "problemleri sosyal mutabakat" ile çözmek istemektedirler, ama peşine düştükleri ve şu zamana kadar bekledikleri mutabakatın, içinde bu üç konunun da bulunduğu bazı alanlarda oluşması ihtimali yoktur. Beklemek ise ülkenin, halkın ve mağdurların aleyhine olmaktadır.

Anayasanın ilgili maddesi "Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların kabulü sırasında, bu Kanunun halkoylamasına sunulması halinde, Anayasanın değiştirilen hükümlerinden, hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağını da karara bağlar." Diyerek maddelerin paket halinde veya ayrı ayrı oylanmasına imkan tanımaktadır. Benim uygun bulduğum şekil, bu maddelerin paket halinde değil ayrı ayrı oylanmasıdır. Bu usul tercih edildiği takdirde -insanların kuru ve yaş değerlendirmesi farklı olabileceği için- kurunun yanında yaş da yanmayacak, halkın kabul etmesi daha muhtemel olan maddelerin kabulü yönünde bir engel ortadan kalkmış olacaktır.

Günler geçiyor, insanlar gibi iktidarların da ömrü kısadır, bu kısacık ömürde yapılması gerekenler yapılmazsa hasret olur, pişmanlık olur, hatta vebal olur.

17 Haziran 2005
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: