HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Kur'an-ı Kerim'e hakaret

The Times'da İrşad Manji imzasıyla çıkan bir yazının (21-5-2005 tarihli Radikal'de çevirisi neşredildi) başlığı şöyle: "Müslümanlar ne zaman akıllanacak acaba?" Kendisinin akıllı olduğunu dolaylı olarak iddia eden ve Müslümanları da kendisi gibi akıllı olmaya çağıran İ.M. bu yazısında, konu ile hiçbir ilgisi bulunmadığı halde Kur'an-ı Kerim'in beşer eliyle değişmiş olduğunu iddia ediyor, yanlış veya eksik bilgilere dayanarak iddiasını delillendirmeye gayret ediyor, sonra da yazının asıl konusuna geçiyor, Guantanamo'da Amerikalıların Kur'an-ı Kerim'e yönelik vahşi ve iğrenç davranışlarına karşı İslam dünyasında meydana gelen tepkiler ve olayları tenkit ediyor, bunları akılsızca buluyor, aklınca Müslümanlara öğüt veriyor ve yazısını şöyle bitiryor: "İnsanlar dinin belli boyutlarının sorgulanamaz olduğuna inandırıldığında, şiddeti kışkırtmak veya affetmeyi unutturmak zor olmuyor. Müslümanlar bu ayın sonunda, İslam'a hakaret edenlere karşı dünya çapında gösteriler düzenleyecek. Sadece Kur'an'ın Guantanamo'da aşağılanması ihtimaline yönelik değil, Ebu Garib'de kanıtlanan işkencelere ve Müslümanların ABD'de maruz bırakıldığı hak ihlallerine karşı da barışçı biçimde seslerini yükseltecekler. Bu ihlalleri kınamaya her hakları var. Peki o gösterilerde, İslam adına girişilen kanlı, pervasız tepkilerin giderek daha çok Müslüman'ın ve gayrimüslimin canına mal olmasına karşı da bir şeyler söyleyecekler mi? Sormaya değer bir soru bu."

"Dinin belli boyutlarının sorgulanamaz olduğuna inanmak" İ.M.ye göre şiddeti kışkırtıyor ve affetmeyi unutturuyor. Yani Müslümanlar Kur'an'ın -haşa- Allah kelamı olmadığına inansalar onun yüzünden böyle eylemlere kalkışmaz, hakaret edenleri de bağışlarlarmış. ABD'de yaşadığı anlaşılan bu akıllı şahıs, -başkaları farklı inansa ve düşünse bile- inanca saygı ve din özgürlüğü gibi evrensel ilke ve değerlerden habersiz görünüyor. Hırsızı ayıplamak ve cezalandırmak yerine ev sahibini "niçin bağışlamadın, sert davrandın" diye suçlamaya kalkışıyor.

"Gösterilerde, İslam adına girişilen kanlı, pervasız tepkilerin giderek daha çok Müslüman'ın ve gayrimüslimin canına mal olmasına karşı da bir şeyler söyleyecekler mi?" sorusu yerinde bir soru, elbette bu konularda birçok şey söyleniyor, Müslüman yazar, çizer, düşünürler oyuna gelinmemesi, tepkilerin yerinde ve gerektiği kadar olması, boşa kan akıtılmaması... için uyarılarda bulunuyorlar ve bulunmaya devam edecekler, ama "vücuduna iğne batırılan birinin vereceği bazı tepkilerin -makul olmasa da- doğal olduğunu" unutmamak gerekiyor.

"Bu yazının beni ilgilendirecek kadar değer ve önemi var mıydı?" şeklindeki mukadder soruya "Ne yazık ki bu kadar yanlı ve yanlış bir yazı bizim medyamızda yer alıyor, insanlarımız tarafından okunuyor ve bu yüzden hakkında bazı şeyler söylemek gerekiyor" cevabını vereceğim.

ABD'li bazı vahşiler inanmadıkları Kur'an'a hakaret ederlerse bu dini bakımdan değil, insani-evrensel değerler ve kurallar bakımından kınanır, peki Müslüman olduğunu söyleyen, başını bir İslam emri olarak örten vatandaşlarımız Kur'an'a hakaret ederlerse durum ne olacak, buna nasıl tepki verilecektir? Dün akşam televizyonda haberleri dinlerken tüyler ürperten bir manzara gördüm: Kanuna aykırı olarak yaptıkları binanın görevliler tarafından yıkılmasını engellemek isteyen "başı yazma ile örtülmüş" bazı kadınlar, yıkım ekibinin önüne Kur'an nüshalarını (Mushafları) atıyorlardı. Bu ülkeyi fetheden ve devletimizi kuranlar, Kur'an bulunan bir odada ayaklarını uzatarak yatmayı edebe aykırı buluyorlardı, onların torunları ise basit bir dünya menfaati için Kur'an'ı ayaklar altına atıyorlar. Asıl hakaret budur ve asıl yürek burkan, göz yaşartan, bize neler oldu dedirten manzara budur!

3 Haziran 2005
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: