HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Yeniden yargılama kararı

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin (DGM) Öcalan'a ilişkin 29 Haziran 1999 tarihli kararından sonra, avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuru, AİHM'nin 1. Dairesi'nce değerlendirildi ve Daire 12 Mart 2003 tarihli kararıyla davayı sonuçlandırdı. AİHM'nin 1. Dairesi kararında, DGM'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 6/1. maddesi anlamında "bağımsız ve tarafsız" bir mahkeme olmadığı sonucuna varıyordu. AİHM 1. Dairesi'ni, DGM'nin 'bağımsız ve tarafsız bir mahkeme' olarak kabul edilemeyeceği hükmüne götüren temel dayanak, üç kişilik mahkeme heyetinin bir üyesinin asker hakim olmasıydı. AİHM'ye göre, özetle "Mahkemedeki asker hakimin yerini sivil bir hakim, mahkûmiyet kararından sadece bir hafta önce almıştı. Birinci Daire ayrıca, Ankara DGM'nin kararını, sanığın "savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylığa sahip olmadığı" gerekçesiyle de, AİHS'nin "adil yargılanma hakkı"na ilişkin 6. maddesine aykırı bulmaktadır.

AİHM 1. Dairesi'nin 12 Mart 2003 tarihli kararı üzerine, davanın tarafları, AİHS'nin 43. maddesi uyarınca, davanın Büyük Daire'ye gönderilmesini istediler ve dava Büyük Daire'nin gündemine alındı. Büyük Daire'nin vereceği karar AİHS md. 44'e göre 'kesin hüküm' niteliğindedir. Devletler, taraf oldukları davalarda (AİHS'nin 46. maddesinde açıkça öngörüldüğü üzere) AİHM'nin kesin kararlarına uymakla yükümlüdürler.

Uymazlarsa ne olur?

1- Avrupa Konseyi Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca, Türkiye'nin, Konsey'deki temsil hakkımız askıya alınabilecek, Bakanlar Komitesi'nin kararıyla belli bir tarihten sonra Konsey üyeliği sona erdirilebilecektir.

2- Avrupa Birliği'ne üye olabilmenin öncelikli şartı olan Kopenhag Kriterleri'ne aykırı davranılmış olunacak, bu durum da 3 Ekim'de başlayacak üyelik müzakerelerini olumsuz etkileyecektir.

Yukarıdaki bilgiler, konuyla ilgili herkesin ortak bilgileridir. AB'ne girmek için başvuran, uluslararası insan hakları sözleşmelerine imza koyan Türkiye bunları bilerek karar vermiş ve hareket etmiştir. AB'ne girmek demek, bağımsızlık ve bu meyanda ülkelerin hukuk ve yargı bağımsızlığı kavramının değişmesi, sınırlanması demektir. Bu sebeple AİHM'nin kararı üzerine ortaya konan tepki benim için oldukça düşündürücü, ibret vericidir. Bu tepkilerin sahiplerine "daha önceleri neredeydiniz" demek gerekiyor. "Bilmiyorduk" diyemezler, ancak kendileri itiraf etmeseler de tepkilerinin ilkeye değil, işlerine gelmeyen kararlara yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Bağımsızlık, ülke çıkarı gibi ilkelere dayalı itirazın zamanı şimdi değildir; bu ilkelere düşkün olanların daha baştan açık ve kesin olarak "Biz AB'ne girmeye karşıyız" demeleri gerekirdi. Bunu demediler, demiyorlar, başörtüsü davasında olduğu gibi işlerine gelen bir karar olursa -ilkeye aykırı olduğu halde- buna da itiraz etmiyorlar, hatta memnun oluyor, kararı referans olarak kullanıyorlar. Beğenmedikleri bir karar çıkınca vaveylayı koparıyorlar; işte bu yaklaşım tarzı tipik bir ilkesizlik örneğidir.

Bana göre en doğru olanı bağımsızlığımızı koruyarak, kendi ayaklarımızın üzerinde durup ilerleyerek dünyada kendimize yer açmaktır; elbette başka ülkelerle ilişkilerimiz olacaktır, ama mecburiyetler karşısında boyun eğerek, her şeye eyvallah diyerek değil. "Bana göre doğru olan" gerçekleşmiyor veya gerçekleşemiyorsa, detayları memleket meselesi yapmak ve kamu oyunu işgal etmek anlamsızdır, faydasızdır.

15 Mayıs 2005
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: