HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


İntihal mi?

"İntihal", bilgi hırsızlığı yapmaktır. Allah'tan vahiy alan peygamberler dışında bütün insanların sahip oldukları, ürettikleri, başkalarına aktardıkları bilgiler içinde daima, bir şekilde başkalarından alınan, elde edilen, istifade edilen bilgiler de vardır. Bunların genel, ortak, belli bir sahibi bulunmayan kısmı "kaynak göstermeden" aktarılır. Belli bir yazara ve sanatçıya ait olanı ise iki şekilde aktarılır: 1. Kaynak gösterilerek, kimden alındığı bildirilerek, 2. Kaynak göstermeden, sanki son söyleyen ve yazanın kendi bilgisi, düşüncesi, eseri gibi aktarmak; işte bu ikincisi intihaldir, ahlak ve hukuk bakımlarından kusurdur, ayıptır, suçtur.

Yakın tarihlerde iki intihal iddiası ortaya atıldı; bunlardan biri eski İ.Ü. rektörüne ait idi, yargıya ve YÖK gibi ilgili mercilere intikal etti ve intihal olayının gerçek olduğu anlaşıldı. Buna rağmen belli çevreler olayın üzerine gitmediler, köşelerinde ve haber sütunlarında ele almadılar, âdeta örtülmesi için gayret gösterdiler. Neden? Çünkü bu çirkin olay -çirkin de olsa- yoldaşlarına aitti.

İkinci iddia Başbakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Ömer Dinçer'le ilgili, yine aynı çevreler, henüz bir iddia ve itham aşamasında olan, yargıya intikal etmiş bulunan, ama yargı kararı ile ispat edilmemiş olan olayın üzerine gittiler, gerçek değilse bile iz yapsın, kafalarda şüphe uyandırsın ve ilgili şahıs yıpransın diye yazıp çizdiler. Niçin? Çünkü bu defa olayla ilgili kişi karşı kesimden, dindar olduğu biliniyor ve iktidara yakın.

Şimdi Sayın Dinçer'in verdiği bilgilere dayanarak (2-4-2005 tarihli Y. Şafak) olayla ilgili bazı gerçekleri hatırlayalım:

1. Yaklaşık bir yıl önce Hürriyet ve Milliyet gazetelinde yer alan iftira ve karalamalara karşı Sayın Dinçer altı tazminat davası açıyor, davalar yürürken bir yıl sonra, sanki olay yeni ortaya çıkmış gibi tekrar gazetelere yansıtılıyor, maksadın yargıyı etkilemek olduğu açıkça görülüyor.

2. Basın Kanunu'nun 29. madde, 2. fıkrasında "devam eden davalarla ilgili mütalaa yayımlanması suç sayıldığı" halde bu madde fütursuzca çiğneniyor.

3. Sayın Dinçer'in açıklamasında yer alan şu bilgiler, intihal iddiasının ne kadar temelsiz olduğunu ortaya koyuyor: İşletme Yönetimi isimli kitapta 429 atıf var (bu kadar alınan/istifade edilen bilgi kaynağı gösterilmiş). İntihal iddiasına konu olan Prof. Koçel'in kitabından 15 alıntı yapılmış, alıntılar dipnotlarıyla belirtilmiş. Prof. Koçel, Prof. Dinçer'in jürisinde yer almış ve profesörlük raporunda onun da imzası var.

Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu, son intihal yaygarası ile ilgili açıklamasında hem suçlamayı yapan Cumhuriyet Üniversitesi'ni hem de YÖK'ü eleştiriyor, usule aykırı olarak konuyu kamuoyu önünde tartışmaya açtıklarını ve böylece üniversitelerin siyasete çekildiğini ifade ediyor. Hatipoğlu'nun da hatırlattığı gibi aslında yapılması gereken şey, intihal ile ilgili şikayetin rektörlüğe ulaştırılması, belgeleri ve bilgileri toplayan rektörlüğün de dosyayı YÖK'e intikal ettirmesinden ibarettir. Konuyu karara bağlayacak olan kurum YÖK Genel Kurulu'dur.

Yeni TCK'nun yürürlüğe girmesi karşısında telaşa kapılan medyanın bazı haklı endişeleri bulunsa da asıl telaş, yargısız infazların önünü kesen maddelerdir. Sorumsuz yetki kullanarak nice canlar yakan, insanların itibarlarıyla oynayan, böylece hem daha çok gazete satan, hem de gücünü baskı aracı olarak kullanan medya bundan sonra -kanunda bazı değişiklikler yapılsa bile- köpeksiz köyde değneksiz dolaşamayacaktır.

8 Nisan 2005
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: