HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Türban Yasağını Laikler Kaldırmalı

Sayın Enis Berberoğlu Radikal'deki köşesinde bu başlık altında iki yazı yazdı, ikincisinde (14-4-2002) "Türban yasağını laikler kaldırmalı. Çünkü, parçalı siyaset radikalleri besliyor, yönetebilen çoğunluğa dayalı hükümetleri, siyasi istikrarı rehin alıyor. Daha fazla demokrasiye ihtiyaç duyanlar bu amaç için uzlaşmayı öğrenmeli... Türban serbestisi şu an için sayısal olarak marjinal bir azınlığın talebi. Yani bu sorun çözülmezse kıyamet kopacak değil. Ancak türban sorununun çok daha önemli meselelerde siyasi uzlaşmanın önünü tıkadığı da ortada." diyor.
Berberoğlu'nun "yasağın kalkması" yönündeki talebine katılmamak mümkün değil, bizim gelenek, görenek, din ve ahlak anlayışımızla taban tabana zıt olan gösteri, yayın ve davranışların bile yasaklanmasına karşı çıkanların, inançları sebebiyle örtünerek okumak ve çalışmak isteyenlerin engellenmesine, örtünmelerinin yasaklanmasına rıza göstermeleri hatta bu yasağı savunmaları tam bir çelişkidir, kendilerinin hak ve özgürlük peşinde değil, marjinal bir azınlığın hayat tarzını -dolaylı yollardan, özgürlüğü istismar ederek- çoğunluğa dayatma isteklerinin bir delili olarak bile kabul edilebilir. Demokrasi bir uzlaşma rejimidir; şeriatın dayatmasından söz ederek demokrasiye sığınanlar, kendi hak ve özgürlüklerine açık, kesin ve şimdi zarar vermeyen davranışların ve taleplerin karşısına çıkar, bunları engellemek isterlerse tutumlarını demokrasi çerçevesinde açıklayamazlar. Aslında müslümanlar, birlikte yaşamak mecburiyetinde oldukları diğerlerinin birçok manzara ve davranışlarından rahatsızlık duymakta, ancak demokrasi gereği buna tahammül göstermektedirler. Laikler de müslümanların örtüsünden, sakalından, ezanından, namazından, sermayelerinin renginden, haramlardan uzak durmalarından... rahatsız oluyorlarsa demokrasi adına/hatırına ona tahammül edecekler, aksi halde demokrasiden söz etmeyeceklerdir.
Berberoğlu'nın "Türban serbestisi şu an için sayısal olarak marjinal bir azınlığın talebi. Yani bu sorun çözülmezse kıyamet kopacak değil..." cümlesine katılmamız mümkün değil, eğer elinde güvenilir bir araştırma mevcutsa bunu açıklamalıdır, aksi halde biz -Anadolu'yu dolaşan, halk ile içli dışkı olan, İlahiyatlar ve İmam hatip Okullarıyla daha fazla ilişkisi bulunan, başörtüsü mağdurlarının başvuru kaynağı olan... birisi olarak- biliyoruz ki türban serbestisi milyonların talebidir. Kendileri örtünsün örtünmesin başörtüsünün serbest olmasını isteyenlerin oranı ise %70'i geçmektedir (Bu konuda yapılmış ciddi araştırmadan sayın Berberoğlu da haberdar olmalıdır).
"Bu sorun çözülmezse kıyamet kopmaz" sözü, biraz da "Türkiye Arjantin olmaz" sözünü hatırlatıyor. Türkiye'de kıyametin kopmaması meselenin küçük veya önemsiz olmasından değil, halkımızın geleneksel davranış, duruş ve tepki biçiminden kaynaklanıyor. Yazarın da ifade ettiği gibi bu kıyamet "hükumeti ve siyasi istikrarı rehin alma, siyasi uzlaşmanın önünü tıkama" şeklinde "alametlerini" gösteriyor. Bir büyük alâmeti de seçimlerde görülmüştür, görülecektir.
Defalarca yazdık, yazıldı; başörtüsü yasağını kaldırmak için gerekli olan yalnızca siyasi iradedir. Din, inanç karıştırmadan "...serbesttir" şeklinde bir yönetmelik değişikliği problemi ortadan kaldırır. Anayasaya aykırılık konusunda inat ve ısrar edenler olursa 24. maddede "kıyafet ne şekilde olursa olsun laikliğe aykırı olarak yorumlanamaz" şeklinde bir değişiklik de yapılabilir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: