HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


"Spor Merkezinden Kovuldu"

16- Mart tarihli gazetelerin bir kısmında böyle bir başlık ve altında da şu haber var;"Ukrayna uyruklu Olena Aratemur, Ümraniye'de tesettürlü kadınların tercih ettiği bir spor merkezine üye olduğu ilk gün, boynundaki haç nedeniyle şikayet edildi ve kovuldu".
Yaşlı başlı veya genç olup başını örten kadınlarımız bazı üniversitelerin bahçelerine, bazı lokantalara, kamplara, kulüplere, ordu evlerine... alınmıyorlar, gazetedeki ifade kullanılacak olursa "Senin başın örtülü, duyarlı derecede veya muhafazakâr müslümansın diye kadınları buralardan kovuyorlar", gazeteler bunlara hiç ses çıkarmıyor, "müslüman olduğu için şuradan, buradan kovuldu" diye başlık atıp kamu oyuna şikayette bulunmuyorlar. Ama sıra, binlercesi mevcut olup, biri olmazsa diğerine gitmek mümkün olan spor merkezlerinden birine gelince yaygarayı koparıyorlar; işte garip olan bu!
Kadın baoynundaki haç yüzünden; yani Hristiyan olduğu için kovuldu" deniyor; yanlış. Hristiyan kadınlar, müslüman kadınların nisbeten açık (kısmen çıplak) oldukları yerlede değil de giysili (örtülü) oldukları yerlerde bulunduklarında onlara -dün ve bugün- hiçbir şey söylenmemiş, gerektiği veya istendiği kadar beraberlik sürdürülmüştür. Burada "kovma" değil de, üyeliği kabul etmeme gerekçesi,"müslüman kadınların, gayr-i müslim kadınlar yanında tesettürsüz olarak bulunmalarının dince sakıncalı olmasıdır". Gazeteciler ulu orta yazıp çizmeden önce doğru dürüst bir ilahiyatçıya, İslam alimine bu konuyu sorabilirlerdi. "Din adamı" diye ortaya çıkan ve bilir bilmez konuşan, modernistlerin hoşuna gitmek için kıvıran kimselere değil de ehline sorsalardı alacakları cevap şu olurdu: İslam'da bu konuda farklı ictihadlar var, bu ictihadlar Kur'an'daki bir âyetten (Nur: 24/31) kaynaklanıyor, âyette müslüman kadınların kimlere karşlı örtüneceği açıklanırken "kadınları... hariç" deniyor, "kadınları" ifadesini birçok müctehid ve müfessir "müslüman kadınlar" olarak anlıyor ve gayr-i müslim kadınlara karşı da müslüman kadınların örtünmesi gerektiği sonucuna varıyorlar; o spor merkezinde çoğunluğu teşkil eden kadınlar bu ictihadı tercih etmiş olabilirler, rahatsız olmaları bu yüzdendir ve kendi inançlarına, tercih ettikleri fetvaya göre haklıdırlar..."
Nitekim merkezin müdürü de buna yakın bir açıklama yapmış:
"Spor merkezimizde dini duyarlılığı yüksek çok sayıda kadın müşterimiz var. Çok muhafazakâr bir kesim. Onlardan gelen şikayetleri değerlendirerek bu yönde karar verdik. Ancak bu kararın verilmesinde yine şikayetçi kadınların kaynak gösterdikleri, bir din aliminin 'Gayrimüslim kadınlar da erkekler gibidir' sözünü de dikkate alarak dini inanışlarına saygı göstermek için bu karara vardık."
Bu cevapta geçen "çok muhafazakâr bir kesim" ifadesi de yerinde değil, hatta biraz "memnuniyetsizlik" de kokuyor; bir müslüman, bir hususa inanır ve inancına göre davranır; bunun adı muhafazakârlık değil, normal müslümanlıktır.
Olaya bir de farklıların bir arada barış ve huzur içinde yaşamaları, din özgürlüğü ve insan hakkı açısından bakalım:
Hristiyan bayan, kendisinden -inancı gereği kaçınmak durumunda olmayan- insanların bulunduğu yüzlerce spor merkezine gidebilir; spor yapma hakkını böylece kullanır. "Gayr-i müslim kadınlar da -onların yanında- örtünme bakımından erkekler gibidir" diye inanan, böyke fetva almış olan müslüman kadınlar ise, gayr-i müslim kadınların bulundukları yerlerde spor yapamaz, yüzemez, serbest ve rahat olamazlar. Şu halde bazı spor merkezlerinin bu hassasiyete riayet etmeleri insan hak ve özgürlüklerine aykırı olmak şöyle dursun, onun gereğidir.
Not: Benim tercih ettiğim ictihada göre de kadın kadındır, gayr-i müslim de olsa kadının yanında müslüman kadınlar - yabancı erkekler için yaptıkları ölçülerde- örtünmezler. Ama kimseyi, belli bir ictihadı, fetvayı benimsemeye zorlama hakkımız yoktur.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: