HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Sizi takıyeciler sizi!

Bir kimsenin kendini ve çıkarını korumak için olduğundan farklı, karşı tarafın istediği veya rahatsız olmayacağı gibi görünmesi manasında kullanılan "takıye" kelimesi son zamanlarda müslümanlara yamanmış, onların demokrat, insan hakları yanlısı ve hoşgörülü davranmalarının/görünmelerinin samimi olmadığını, asıl niyet ve amaçlarını gizlediklerini, fırsat bulduklarında içlerindekini dışarıya vurup uygulayacaklarını söylemek moda olmuştu. Olaylara bakıldığında asıl takıyecilerin -benim özel manada kullandığım- muhalifler olduğu anlaşılmaktadır. Milletimizin, kökü İslam'a dayanan, daha öncekinin de İslam'ın içinde eriyip ona göre değiştiği kültürünün gelişerek, çağdaşlaşarak devamını istemeyenler, bunun yerine İslam unsurundan uzaklaşmış, ne batılı, ne doğulu, ne müslüman ne öteki bir toplum vücuda getirmek için çabalayanlar son günlerde iyice açık vermeye başladılar; böylece asıl takıyecilerin de kendileri olduğu ortaya çıktı.

Bu muhalifler içinde "ben müslüman değilim, dinsizim..." diyenlerin sayısı oldukça azdır. Bunlar, bir kısmının dün mecliste yaptıkları gibi, "siz dine karşısınız" deyince isyan ederler ve hatibi dövmeye kalkışırlar. Dine karşı değilseniz gelin uzlaşalım, iş ve elbirliği ederek "din özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıralım; bu cümleden olarak başörtüsü yasağını bitirelim, İmam Hatip mezunlarının yüksek öğrenim almalarına engel olmayalım, isteyen müslümanların çocuklarına, istedikleri yaştan itibaren din eğitim ve öğretimi aldırmasına imkan verelim..." dendiği zaman yine isyan bayrağını çeker, "siz ülkeye şeriat getirmek istiyorsunuz" diye bağırıp çağırmaya başlarlar. Bununla da kalmaz demokrasi dışı tedbirleri imdada çağırırlar.

Ortada iki gurup var. Birisi makul ve meşru (mevcut düzenin imkan verdiği, hak olarak tanıdığı) bazı haklar talep ediyorlar. Bu hakların verilmesi (mesela başörtüsünün serbest bırakılması...) ile düzenin değişmesi ve şeriatın gelmesi arasında bir sebep-sonuç ilişkisi de yok. Takıyeci dedikleri kimseler iktidara geldiklerinde anayasanın ve hukukun dışına çıkmıyorlar. Buna rağmen muhalifler "siz takıye yapıyorsunuz" diyorlar.

Diğer gurup evrensel ve yerel hukukun tanıdığı, verilmesini istediği bir kısım hakları vatandaşlarına vermiyorlar, gerektiğinde -ortada düzen değişmesi ile ilgili en küçük bir alamet ve ihtimal bulunmadığı halde- düzeni korumayı bahane ederek demokrasinin dışına çıkmayı göze alıyorlar, anayasayı askıya alanları, demokrasiyi tatile çıkaranları alkışlıyor, talimat almak üzere brifinglerine katılıyorlar.

Şimdi cevabı açık olan bir iki soruyu sormak gerekiyor.

Biz dine karşı değiliz dedikleri halde din özgürlüğüne ve dindarlaşmaya (isteyenlerin başkalarına zarar vermeden dinlerini daha hür ve tam olarak yaşamalarına, bunun için eğitim, öğretim, örgütlenme gibi tedbirlere başvurmalarına) karşı çıkanlar mı takıyeci, iktidar olduklarında AB'ye girmek için koşturan, farklı inanan ve yaşayanların özgürlük alanlarını en küçük bir kısıtlama getirmeyi akıllarından bile geçirmeyenler mi takıyeci?

Üniversiteye girmede haksız katsayı uygulaması yapmakta ısrar eden, artık herkesin hiç kuşku duymadan bunun İmam Hatiplerin önünü kesmek için yapıldığını bildiği halde, insanların gözünün içine baka baka, bunu meslek liselerinin gelişmesi için yaptığını (!) söyleyenler mi takıyeci, bu ülkenin çocuklarına eşit davranılmasını isteyenler mi?

Sözü fazla uzatmadan soralım:

Birinci gurup mu takıyeci, ikinci gurup mu?
Ama millet yutmuyor, yutmadıklarını sandık başında gösteriyorlar, buna kızan takıyeciler de ülkeyi, seçilmişlerin değil atanmışların -hatta atanmamışların- yönetmesi için çareler arıyor, buluyor, böylece övündükleri demokrasinin de altını oyuyorlar.

1 Temmuz 2005
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: