HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Almanya'da Din Dersleri

Almanya'da din dersleri, Türkiye'de olduğu gibi, anayasal bir zorunluluk. Ancak, bu görev, Almanya'da, yine anayasa gereği, devlete değil din örgütlerine ait. Ülke nüfusunun yüzde 70'ini oluşturan Protestanlar da, yüzde 25 civarındaki Katolikler de birer kilise etrafında örgütlü oldukları için, Hıristiyanların din dersi konusunda bir sorunları yok, dersleri kilisenin atadığı kişiler veriyor. Özelliği gereği örgütlü bir dine geçit vermeyen İslâm'ın bağlılarına kendi dinlerinin okullarda nasıl öğretileceği ise yıllardır tartışma konusu. Berlin yerel yönetimi, sorunu, 'en örgütlü cemaat' olduğunu ispat eden İslâm Federasyonu'na vererek çözmüş bulunuyor.
İslâm Federasyonu ilk nesil tarafından kurulmuş olsa bile gençleri de içine alan bir örgüt. 'Milli görüş'e yakınlığı ileri sürülerek 'din dersi verme yetkisi' elinden alınmak istendiğinde, Alman adalet sistemi, konuyu birkaç kez gündeminde tuttuktan sonra, kesin hukuki kararını federasyondan yana verdi. Geçen yıl iki okulda başlayan pilot eğitim önümizdeki dönem 20 okula yaygınlaşıyor: Türk çocukları, dinlerini, İslâm Federasyonu onaylı Türk öğretmenlerden Almanca olarak öğrenecekler. Müslümanlar'ın kurduğu örgütlerin "Alman anayasasına ve Alman halkının değerlerine bağlılık" sözü veren bir 'İslâm Sözleşmesi' (İslamishe Karta) etrafında buluştukları Berlin'deki bu uygulama başarılı olursa, diğer bölgelere de yansıtılacak olan model bütün Almanya için geçerli olabilecek...
Konuştuğum Protestan Kilisesi sözcüsü, "Bizim ülkedeki lâiklik anlayışı sizinkinden epey farklı" dedi. "Farklı" dediği Alman Devleti ile Kilise'nin içiçeliği... Ülke eğitim sisteminin yaklaşık yüzde 10'u kilise okullarından oluşuyor; o okulların bütün masrafları devlet bütçesinden karşılanıyor. Kilisenin eğitim gibi 'din-dışı' sayılan hizmetlerine bütçeden kaynak ayıran Alman devleti, 'din hizmetleri' için, kiliseye 'vergi' de topluyor. Her Alman'ın ödediği verginin yaklaşık yüzde sekizi bağlı olduğu kilisenin hissesine düşüyor. Almanya'da kiliseyi ayakta tutan devlet olduğu için 'lâiklik anlayışı' burada farklı.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: