HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Karşı Cephe Taarruzda

Başlıktaki üç kelime de savaşı, çatışmayı, gerginliği, huzrsuzluğu... ifade ediyor, insanların doyma bilmez hırsları yüzünden dünya zaten kan ve barut kokuyor, her yerde çatışma var, şiddet var, kan var; barış ve huzura olan ihtiyacımız yağmura olan kadar genel ve arzumuz içten, ama ne yazık ki, beklenen ve istenen huzur, barış, merhamet, paylaşma ortamı bir türlü gerçekleşmiyor.
İdeolojiler ve bunlara bağlı siyasetler çıbanın başı. Felsefeler çatışık. Dinlere gelince, mensuplarının temsilcileri (?) bir araya gelince ağızlarından ballar akıyor, hep özdeki birlikten, barıştan, sevgiden... dem vuruluyor, ama her biri kendi kabına dönünce yine "ben ve öteki" kavramı, buna bağlı inanç ve uygulamalar gündeme geliyor; bunlar vakıa, sözler ise gerçekleşmeyen arzular olarak kalıyor.
Biz müslümanlar, "eğer güç bizde olursa, dünyanın "patronu" olursak başkaları gibi yapmayız, adil oluruz, insanların temel hak ve özgürlüklerini koruruz,dini dili, ırkı, soyu... ne olursa olsun her bir insanın temel ihtiyaçları için temin etmeyi görev biliriz..." diyoruz; bu vaadimiz dinin özüne bakılırsa hayal veya propaganda değil, tarih de buna tanıklık edebilir, ama yine de insana güven olmaz, hırslar inancın önüne geçebilir ve yorumlar özü boğabilir.
Hasılı farklı insan gurupları arasında anlaşıp uzlaşarak adil, insanca, huzur ve mutluluk için müsait bir dünya oluşturma davası zannedildiği kadar kolay değil, insanların İsa'yı, Mehdi'yi beklemeleri de bu yüzden (vak'anın ümütsiz olmasından) olsa gerek.
Bu satırlara sebep, bu sabah radyodan dinlediğim şu haber: Anayasa mahkemesi, İmam Hatiplere polis olma yolunu da kapattı".
Bir düzenleme yapılmış, düz liseler dışındaki meslek liseleri ikiye ayrılmış, bir kısmına, düz liselerle beraber polis olma (bunun için gerekli olan yüksek öğrenime girme) hakı verilmşiş, bir kısmına ise verşlmemiş. Bu eşitliğr aykırıdır diye anayasa mahkemesine bağvurulmuş, mahkeme de "eşitliğe aykırı değil, ayrım devam etmeli, hukuka uygun..." diye karar vermiş.
Peki niçin ayrımcılık devam etmeli? Niçin böyle bir düzenleme yapılmış?
Bana göre bunun da sebebi, İmam hatiplileri devlet hizmetinden uzak tutmaktır.
"Ama başka meslek liseleri de mahrum edilmiş" denecekj olursa buna da cevabım: "Onlar figürani asıl amaç (baş oyuncu) İmam hatipliler" şeklinde olacaktır.
Türkiye'de "irticayı önleme, laikliği korum" gibi bahanelerle asıl engellenmek isteneb gelişme Türkiye'nin daha dindar hale gelmesidir. Daha dindar derken "okumuşlar ve dolayısıyla ülkeyi yönetenler arasında da dindar insanların çoğalarak yer almasını" kastediyorum. Burada "dindar"dan neyi kastettiğimi de açıklayayım: İnanan, bilen, bildiğini -başkalarının hak ve özgürlüklerine zarar vermeden- uygulayan insanları kastediyorum.
Bilmeyen,,inanmayan, uygulamayan, inanmaya ve inancı yaşamaya karşı olanlar her yer açık, her imkan onlara tahsis edilmiş; inanan ve yaşamak isteyenlere kapalı.
Allah aşkına söyleyin, hangi uluslar arası insan hakları belgesinde bu ayrımcılığa yer vardır?!
Karşı cephe savaşıyor, ama uzlaşma sözünü de dilinden bırakmıyor. Onların luğatında uzlaşmanın manası, "Bizim dediğimizi kabul edin, bizim istediğimiz gibi olun, size himayemiz altında yaşama imkanı verelim" demektir.
Bu anlayışın toplumu nerteye götüracaği belli, ama biz yine de huzuru, barışı, adaleti, hukuku, meşruiyeti tercih edeceğiz.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: