HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Din Eğitimi

TESEV'in yaptırdığı araştırmanın İmam hatiplerle ilgili kısmını tahlil etmiş, teklifler hakkınaki kanaatimizi açıklamıştık. Okullarda din eğitimi ile ilgili kısmı ise bugüne kalmış oldu.
Araştırmacılar, teklifler kısmında (madde: 17-19) şunları söylemişlerdi:
"16-17. Bu bağlamda örgün öğrenim kurumlarına seçmeli din dersi konulması önerisi dikkat çekiyor. Fakat bu öneri "tek çözüm" olarak dayatılmamalı; bütün yönleriyle, geniş kesimlerin katılımıyla tartışmaya açılmalı; Bu tartışmaya farklı İslam yorumu sahiplerinin, gayri müslimlerin, agnostik ve dinsizlerin de katılımı teşvik edilmeli;"
Seçmeli dersler, "mecburi (belli sayıdaki dersler içinden bir veya bir kaçını mecuren seçi,lmesi gereken)" ve "serbest (hiçbirini seçmemenin mümkün olduğu) şeklinde iki çeşit uygulanıyor. İçinde din dersinin de bulunduğu birkaç dersi yanyana koyup, bunlardan birini mecburen seçeceksin veya seçersen okursun" demek bizce uygun değildir; çünkü din dersi ve eğitiminin karşısına konabilecek yegane ders veya eğitim "moral eğitimi" adı altında verilen, aslında din dersi ve eğitimi almak istemeyenleri oyalamak için düşünülmüş bir derstir. İşte bu sebeple biz, seçmeli yerine, "istemeyenin bunu beyan etmesi şartına bağlı olarak isteğe bağlı" din eğitimi ve öğretimini teklif ediyoruz. 1982 anayasası, din kültürü ve ahlk bilgisi dersini mecburi hale getirmeden önce yukarıda teklif ettiğimiz isteğe bağlı İslam Dini Dersi uygyulanmış ve müspet sonuçlar alınmıştır.
Farklı inanç ve düşünce taşıyanlarla müzakere edilmeli, ama bunların her biri, karşı tarafın hak ve özgürlüğüne müdahale etmek, bunu sınırlamak için değil, kendi inancı ve düşüncesine uygun ne istediğini bişdirmesi için konuşmalıdır. Bizde olan ise karşı tarafa müdahale şeklinde tezaahür ediyor; mesela bişr agnostik veya ataist çıkıyor, "Ben dine inanmıyorum, bu çağ bilim çağıdır, okullarda isteğe bağlı da olsa din eğitim ve öğretimi verilmesin" diyorlar. Bunlarla diyalog ve müzakerenin çöüzm için yararlı olması mümkün değildir.

"18) Seçmeli din dersinin yanısıra, ders saatleri dışında, mesela hafta sonları, not zorunluluğu olmayan ve masrafları veliler tarafından karşılanan isteğe bağlı din dersi seçeneği de tartışılmalı;"
Hafta içinde seçmeli, hafta sonunda isteğe bağlı din eğitim ve öğretimi uygulamada faydasız ve verimsiz olacaktır. Bizim teklifimiz gerçekleşirse eğitim ve öğretimin haftanın hangi günlerinde nasıl yapılacağı uzmanlar tarafından belirlenir. Ayrıca hafta sonunda ders, Pazar günü kutsal ve tatil olan hristiyanlar ile cumartesi günü kutsal ve tatil olan yahudileri şlgilendirir, onşlar için düşünülmüştür. Müslümanların Cuma günleri ve Cuma namazları vardır. Din özgürlüğünün (bu manada lkaikliğin) doğru anlaşılması ve uygulanması durumunda okullar, Cuma günü namazz yeti,şecek saatte tatil edilmeli ve öğleden sonra da ders yapılmamalıdır; böyle olursa -Pazar günü tatil edildiği için isteyen hristyanları kiliseye gittikleri gibi- isteyen müslümanlar Cuma namazını kılar, öğleden sonra da yine istenirse din eğitim ve öğretimi yaparlar.

"19) İHL'ne aşırı yüklenmeyi azaltmak için Kuran kurslarının yeniden yapılandırılması gündeme alınmalı;"
Kur'an kurslarında ders alma yaşı aşağıya çekilmeli, ilköğretimin başından itibaren okulu aksatmadan kurslara devam imkanı tanınmalıdır.
Kur'an Kursları'nın daha verimli ve yararlı hale gelmesi için Diyanet İşleri ile işbirliği şarttır ve bu kurumun emek çekilmiş proje ve programları mevcuttur.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: