HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Erkan Mumcu'nun Düşünce ve Teklifleri
(İHL ve Din Eğitimi)

Sayın Mumcu, önce Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada sonra da Neşe Düzel'in 4 Temmuz'da yaptığı röportajda, diğer konular yanında "üniversite reformu, katsayı uygulaması, İmam Hatipler ve din eğitimi konularında ilgi çekici düşünceler ortaya koyuyor. Bu konuşmaların siyasi polemikle ilgili kısmı şu anda beni ilgilendirmiyor. Diğer konulardan üniversite reformu ile türban meselesini, "Düzel'in yaptığı röportajın tahliline ayıracağım yazıya bırakıyorum. Bu yazıya ise aşağıdaki iki konuya dair düşünce ve sözleri kalmış oluyor:

1. İmam Hatipler: Sayın Mumcu'ya göre "Çözüm mesleki eğitimde. Yeteneklerin ölçülüp, yönlendirildiği kademeli ölçme-değerlendirme sistemi kurmalıyız. Rehberlik hizmeti vermeliyiz. İmam-Hatipliler alanlarında yönlendirilmeli. İmam-Hatip ne tam imam ne de tam doktor yetiştiriyor. Bu yanlış. Doğrusu, Türkiye'de imam-hatiplerin yerine ilahiyat meslek liselerinin kurulmasıdır. Atatürk'ün niyeti buydu."

Yukarıdaki paragrafın "İmam Hatipler..." kısmına kadar yer alan düşünce ve teklifler yerindedir, ben de katılıyorum. İmam Hatiplerin alanlarında yönlendirilmeleri teklifi yeni değil ve muhalefete aittir. İmam Hatiplilerin talebi, kanunda yer aldığı gibi "hem mesleğe hem de - mesleki alan şartı olmadan- yüksek öğrenime kapının açık olmasıdır. İmam Hatipler doktor yetiştirmek için öğretim yapmıyor, ama buradan mezun olduktan sonra tıbba gidip alanında sayılı doktorlardan olan İmam Hatiplilerin, istenirse bir listesini verebilirim. İmam yetişmelerine gelince, nasıl diğer meslek lisesi mezunları okulu bitirince usta ve uzman olmuyorlar, usta-çırak ilişkisi ve meslek içi kursları ile -bilhassa uygulama bakımından- eksiklerini tamamlıyorlarsa İmam Hatip mezunları da aynı şeyi yapıyorlar. Bugün ülkemizin imamlarının çoğu bu okullardan mezun imamlardır ve oldukça da başarılıdırlar. "İlahiyat meslek lisesi" ifadesi çok problemlidir ve maneviyata aykırı bir isimdir; ilahiyat ve imamlık meslek değildir. Ayrıca adı ne olursa olsun önemli olan mezununa verilen/verilmeyen haktır

2. Din dersleri: Sayın Mumcu'ya göre "Anayasa değiştirilmeli ve din dersleri zorunlu olmaktan çıkarılmalı. Çünkü bu, insan haklarına aykırı. Zorunlu değil seçmeli olmalı, öğrenci ve velisinin tercihine bırakılmalı. Sünniler, Aleviler inançlarını öğrenmeli. Her inanış müfredatta olmalı ve devletin kontrolünde öğretilmeli. Devletin vatandaşa karşı tarafsızlığının gereği de bu. Devlet böyle saygın olur."

Anayasada din dersleri zorunlu değildir. Zorunlu olan "din kültürü ve ahlak öğretimi"dir. Bu -eğitim değil- bilgi dersi, okumuş yazmışlar için Türkçe ve Türk tarihi kadar önemli ve lüzumludur, bunu bütün vatandaşlar almalıdır, belli bir din eğitimi dayatılmadığı için insan haklarına aykırı değildir. Müslümanlık hakkında daha fazla bilgi verilmesi, Türkiye'de yaşayan insanların tarih, din ve kültürlerinin bir gereğidir.

Sayın Mumcu'nun "Zorunlu değil seçmeli olmalı, öğrenci ve velisinin tercihine bırakılmalı..." diye başlayıp sıraladığı düşünce ve teklifler yerinde olmakla beraber bunun uygulanacağı ders, yine Anayasa'nın 24. maddesinde yer alan ve ülkemizde bir türlü uygulamaya konmayan diğer "din eğitimi" ile ilgilidir; bu din eğitimi, her dinin ve mezhebin -isteyenler için- tek başına okutulduğu ve eğitiminin yapıldığı bir ders olacaktır. Bunun "zorunlu" ve "seçmeli" değil ama "isteğe bağlı" olması normaldir ve vatandaşlarımızın çoğunun inançları göz önüne alındığında "isteyenin" değil, "bu dersi almak istemeyenin" beyanı aranmalıdır.

Sayın Mumcu'nun başörtüsü konusu ile ilgili çözüm teklifini "Başörtüsü" bölümünde ele alacağız.

8 Temmuz 2005
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: