HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Diyanet'in kadro ve görevli İhtiyacı

Sayın Bakanımız M. Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi görüşülürken yaptığı sunuş konuşmasında, ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Diyanet'in kadro ve görevli ihtiyacı ile ilgili olarak önemsenmesi gereken açıklamalar yapıyor. Buna göre yurt içinde ve dışında (yurt dışında 32 ülkede) irşad, aydınlatma, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet veren Diyanet'in en önemli ihtiyacı yetişmiş hizmet elemanı ile kadrodur. On bininde kadrosu da bulunmayan cami görevlisine (müezzin, kayyım, imam-hatip) ihtiyacın sayısı 24 bin 214'tür. Büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkemizde din hizmetine ihtiyacın boyutu tartışma götürmeyecek ölçüdedir. Devlet ya bu hizmeti hakkıyla yerine getirecek elemanların yetişmesi ve yetişenlerin de vazifelerini verimli bir şekilde yapmaları için gerekli tedbirleri alacak, yahut da işine geliyorsa yine gerekli tedbirleri alarak ve bir geçiş dönemi de öngörerek Diyanet hizmetlerinin sivil topluma intikalini sağlayacaktır.

TESEV bu defa da Diyanet ile ilgili ciddi bir araştırma yapmaktadır. Araştırmanın sonuçları ortaya konduğunda Diyanet kurumunun etraflı bir şekilde tartışılacağı anlaşılmaktadır. Bu konudaki düşüncemizi araştırmacılara açıkladık, zamanı gelince tekrar detaylı bir şekilde açıklarız. Şu anda söylenmesi gerekenlere gelince:

Toplum hizmetlerinin boşluğa/kesintiye tahammülü yoktur. Diyanet'in statüsü şu veya bu şekilde değişecek olsa bile o zamana kadar üzerindeki ağır, önemli ve hayati yükü mümkün olan en iyi şekilde yerine getirebilmesi için mevcut statüde devletin gerekli olanı yapması elzemdir.

Peki gerekli olan nedir?

Kadroları serbest bırakmak ve ihtiyaç ölçüsünde kadro vermek belki de işin en kolayıdır ve bu yapılmalıdır.

Daha zor olanı bu kadroları, iyi yetişmiş elemanlarla doldurmaktır.

Diyanet'e eleman yetiştiren kurumlar İmam Hatip Okulları, İlahiyat Fakülteleri ve ihtisas kurslarıdır.

İhtisas kursları, mezunların İslami ilimler alanındaki bazı eksiklerini tamamlamak bakımından önemli bir hizmeti yeterli sayılabilecek düzeyde yapmaktadır.

İmam Hatip Okullarında problemler vardır. Bunların aşılabilmesi için birden fazla kurumun üzerine düşeni yapması gerekiyor.

Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, ilgili sivil toplum kuruluşları ile de temas kurarak -eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek, bunun için gerekli bulunan öğretmen seçimi, yetiştirilmesi, program, ders kitapları vb. alanlarda- gerekli tedbirleri almalıdır.

YÖK inadından vazgeçip İmam Hatip Liselerinin önündeki üniversiteye giriş engelini kaldırmalı, bu okullara talebe akışı normalleşmeli, böylece mezunlar arasından mesleğe yönelecek olanların çoktan ve gönüllü olanlardan seçilmesi imkanı doğmalıdır.

İlahiyat Fakültelerine de teşmil edilen başörtüsü yasağı ile İmam Hatip Liselerine reva görülen kıyım yüzünden İlahiyat Fakülteleri de zarar görmüş, şevk ve heyecan azalmış, YÖK'ün -bizce iyi olmayan- kasta bağlı kontenjan kısıtlamaları bu fakülteleri kapanmaya doğru götürür olmuştur. İlahiyat Fakültelerinden istenen/ daha iyi sonucun alınamamasının bir başka sebebi de üniversitelerdeki yönetim, bilim, eğitim öğretim özgürlüğü üzerindeki baskılar ve kısıtlamalardır.

Burada önemlilerine işaret ettiğimiz aksaklıklar giderildiği ve tedbirler alındığı takdirde, Diyanet'e hizmet elemanı yetiştiren kurumlar bu vazifelerini daha kaliteli olarak yerine getirecek ve Başkanlık da ehil/layık, iyi yetişmiş kimselere görev verme imkanına kavuşacaktır.

Diyanet'in statüsü ile ilgili görüş, düşünce ve tekliflerimi zamanı gelince ifade edeceğim.

5 Kasım 2004
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: