HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Haksız Hak Mahkemesi

Bu başlığa benzer bir yazının da başlığı "Halksız cumhuriyet ve demokrasi" olacak, inşaallah onu da yakında yazacağım.
Haksız hak Mahkemesinden maksadım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Aşağıda sayın T. Alkan'ın, bu mahkemenin kararına karşı çıkanlara ait argümanlar ve ithamnşlarla ilgili bir açıklaması var; benim karşı çıkışım ve haksız deyişim bunlara uymuyor, doğrudan açıklanan (gazelerde gördüğüm) gerekçeye dayanıyor; çünkü bu gerekçe "Başını örtenler, örtmeyenler üzerinde psikolojik bir baskı oluşrururlar" diyor. İşte ben bunu haksız, tutarsız ve uygulamada imkansız görüyorum. Belli bir dine inananların toplum içinde kendilerini belli ederek bulunmaları yalnızca başörtüsüne mahsus değildir, daha birçok sembolik davranış, kılık ve kıyafet bunu açığa vurur ve dini toplum içinde görünür kılar. Eğer dinin ve dindarlığın görünür olması, dinsizleri veya farklı inanç sahüplerini rahatsız edecekse, onların üzerinde psikolojik baskı oluşturacaksa bunu giermenin, bu problemi çözmenin, biri haklı (insan haklarına uygun) diğeri haksız iki yolu vardır. Mahkemenin tercih ettiği yol inançsızları tatmin edebilmek için inananlara baskı yapmak, onların haklarını yok saymak, rahatsız olmalarına, psikolojik baskı altında kalmalarına aldırmamaktır. Mahkemenin mantığına göre dünyasda iki türlü insan vardır: a) Bir dine inanan ve bu inanç gereği toplum içinde dindarı görünür kılan bazı kılık, kıyafet ve davranışlar içinde olan, bu arada ötekilerin bazı kıyafet ve davranışlarından rahatsız olan, bu yüzden psikolojik baskı altında kalan insanlar; b) Belli bir dine inanmayan veya belli bir inanca ait kıyafet ve davranıştan rahatsız olan insanlar. Birinci kategoriye gien insanların "insan hakları", ikinciye girenlerin hatırı için ellerinden alınmalı, rahatsız olmalarına da aldırış edilmemelidir. Önemli olan ikinci guruba giren insanlardır, insan hakları onlar içindir, onların rahatsız olmaları, baskı altına girmeleri önemlidir, hukuk ve mahkemeler bu insanlar için, bunların hak ve menfaatlerini korumak için vardır.
Mahkemenin itibar etmediği ikinci yol ise çoğulcu bir toplum ve dünya hayatında farklılıklara tahammül etmenin bir ödev olduğunu, insan haaklarını korumanın başka bir yoluı bulnmadığını idrak ederek bütün tarafların psikolojik baskıyı, anlayış ve toleransla aşmalarını sağlama yoludur. Hangi tarife bakarsanız bakın demokrasi, laiklik ve insan hakları bir arada değerli ve geçerli kılındığında bu ikinci yoldan başka bir "hukuki ve insani yol" yoktur, bulunamaz.
İşte bunu anlamadığı, buna iltifat ve itibar etmediği için mahkeme haksızdır, mutlak manada değil, belli bir kesimin "insan hakları mahkemesi'dir.
Sayın Alkan'a göre başörtüsü yanlıları mahkemeyi şöyle değerlendiriyorlarmış:
"a) AİHM laikçiler tarafından kandırılmış, mandepsiye getirilmiş, uyutulmuştur.
b)AİHM Hıristiyanlardan oluştuğu için taraf tutmuştur.
c) Adı her ne kadar 'İnsan Hakları' olsa da bu mehkemenin yagıçları insan haklarından habersizdir, bu konuda bizden ders ve örnek almalarında sonsuz yararlar vardır.
d) AİHM konuyu yeteri kadar incelememiş, bu nedenle önyargılı davranmaktan kurtulamamıştır."
Şimdi bunları değerlendirelim:
a) Bu maddeye katılmıyorum, ben böyle demiyorum, aksine mahkemenin laikçi olduğunu söylüyorum.
b) Bu madde muhtemeldir, ama daha ziyade laikçilik (yukarıda açıkladığım anlamda liaklik ve insan hakları anlayışı" hakimdir.
c) Yargıçların insan hakı anlayışları yanlıştır, kimden örnek alacaklarsa alıpı bu yanlış yoldan dönmeleri gerekir.
d) Yeterinde incelemiş olabilirler, ama önyargılı ve taraflı davrandıkları kesindir, delili de aldıkları karar, açıkladıkları gerekçedir.
Alkan bir konuda daha yanılıyor, İslamcılar, "AİHM şeriata göre hüküm versinler" demiyor, din özgürlüğünü zedelemesinler, bu hakkı inananların ellerinden almasınlar" diyorlar.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: