HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Küreselleşme karşıtlığı

Bizim dışımızda planlanan ve uygulamaya konan küreselleşme ülkemizde, bazı kesimlerce, bir moda gibi sorgulanmadan benimseniyor, ona bir değer izafe ediliyor ve "küreselleşen dünyada..." diye başlayıp devam eden ifadelerde bu olgu, bir referans olarak kullanılıyor. Bu arada küreselleşme karşıtları da var. Bunların tepkileri marjinal, haksız, anlamsız; moderne, iyiye, uygarlığa karşı bir tepki gibi algılanıyor. Halbuki meseleyi daha yakın plandan izleyen erbabı biliyor ki küreselleşme, hali hazırdaki şekli ve uygulanışı ile hiç de öyle masum, insanlığın yararına, modern ve uygar bir olgu değildir. O, "toplumların bünyesinde ve toplumlararası ilişkilerde insanî boyutu zedeleyen bir ideolojinin tahakkümü altındadır. Bu 'yırtıcı küreselleşme'tabîî çevreyi korumaya yeterince özen göstermeyerek gelecek nesilleri tehlikeye atmakta, ekonomik ve sosyal haklar da dahil olmak üzere insan haklarınıgezegendeki her insana ulaştırmak için gerekli vizyonu ortaya koymamaktadır." (R. Falk, Yırtıcı Küreselleşme). Aslında insanî bir küreselleşme mümkündür; ancak buna ulaşabilmek için küreselleşmenin, ekonomiyle olduğu kadar kültür, siyaset ve ahlakla da ilişkili olarak kavranması gerekir. Hakları, özgürlükleri, nimetleri adil bir ölçü içinde bütün dünya insanlarıyla paylaşmaya yönelmedikçe küreselleşme "yırtıcı" niteliğini koruyacaktır. Ezelî irşad ve hikmetin ışığı, küreselleşme sayesindebütün dünya insanlarının önüne tutulmadıkça kör döğüşü devam edecektir.
New York kentinde yapılan Dünya Ekonomi Forumu'nun son günlerinde yapılan iki önemli açıklama, küreselleşmenin mahiyetine ışık tutma bakımından önemlidir:
Dünyanın en zengin iş adamı Bill Gates'in ifadesine göre küreselleşmenin uygulanan şeklinde "uluslararası ticaret zenginler lehine aşırı biçimde gelişiyor". ABD'nin başını çektiği küreselleşmenin karşıtları haklı ve tepkileri sağlıklıdır.
Hillary Clinton'a göre de ABD kendi çıkarları için küresel ekonomiyi yönlendiriyor. Kalkınmaya çalışan birçok ülkede hastalıklar, yoksulluk, kadınların ezilmişliği için ABD pek bir şey yapmıyor.
Bugün yoksulların ve geri kalmışların aleyhine işleyen küreselleşme karşısında bazı gafillerin takındığı olumlayıcı tavır, mahallenin yoksul, ihtiyaçlar içinde kıvranan sakinlerinin, onlara aldırmadan köşkünün bahçesinde alem yapan bencil bir hortumcu zenginin neşesine, duvarın arkasından alkış tutması kadar anlamsızdır, şuursuzdur, dramatiktir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: