HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |


Örnek Masalı

Türkiye'de bazı masal nineleri "Türkiye'nin örnekliği" isimli bir masalı tekrarlayıp duruyorlar: "Bir varmış bir yokmuş, Türkiye diy bir ülke varmış, bu ülkede köklü bir inkılap yapılmış, bu inkılaptan sonra demokratik-laik-cumhuriyet rejimine geçen ülke diğer İslam üklelerine örnek olmuş, olacakmış, olmalıymış..."
Masal nineleri kendi masallarına inanıyorlar mı, onu bilmem, ama dinleyenlerin, hele de asıl muhatap kitle olan İslam âleminin bu masala inanmalarını beklemek için "masal çocuğu" olmak gerekir.
Türkiye ne yapmış? Kur'an'ı, şeriatı, dini, sosyal hayatın bir rehberi, bir referansı olarak kenara atmış, yok saymış, (haşa) tu kaka yapmış, dini "bireysel hayata" hapsetmiş, cemiyet içinde görünür olmasına bile tahammül edememiş (başörtüsü yasağı vb. tedbirleriyle hala edemediği anlaşılıyor), medeniyet olarak da İslam medeniyetini unutmuş ve unuttumaya çalışmış, "çağdaş medeniyet ve ötesi" diyerek Batı medeniyetini örnek almış, aradan seksen yıldan fazla zaman geçmiş, hala demokrasi ve cumhuriyet ile (bütünüyle İslam'ı bırak) müslümanların, kendi ülkelerinde, başkalarının hak ve ögürlüklerine zarar vermeden müslümanca yaşamalarının şartlarını bile oluşturamamış, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmış, "kamusal alan" diye bir kavram uydurmuş, bunu tabulaştırmış ve müslümanları -eğer müslümanca yaşamak ve görünmek istiyorlarsa- bu alanın, dolayısıyla devletin dışına atmış... ondan sonra da "Ben yaptım oldu, ey İslam dünyası beni örnek alın, siz de aynısını yapın" diyor, dediği gibi yapmalarını bekliyor.
Bugün İslam dünyasının kahir ekseriyetinde İslam ya bir referanstır veya bir temeldir. Anayaslarının çoğunda "devltin dini İslamdır" ibaresi vardır. En azından "ahvâl-i şahsiyye" adı verilen şahsın hukuku, aile ve miras hukukları tamamen islâmîdir, Kur'an, Sünnet ve ictihadlar esas alınarak hazırlanmıştır, uygyulanmaktadır. Daha çok yakın bir zamanda Irak anayasası tartışıldı, anayasada (devlette, siyasette) dinin yeri konusu en önemli problemi teşkil etti, laik bir anayasayı halkın kabul etmeyeceğini anlayan ABD "İslam'ın temel referans" olması teklifine meyletmek durumunda kaldı. ABD'nin bütün İslam ülkelerine yaymak için çaba göstyerdiği "ılımlı İslam" modeli de, Türkiye'de uygulanan laikliği dışlayan bir modeldir.
Örneklik söz konusu olunca, din-devlet (sosyal hayat, kamusal alan) ilişkisi bakımından dört formül akla geliyor:
1. İnanmayanların, farklı hayat tarzına sahip olaların hak ve özgürlüklerini de hiçe sayan bir devlet dini veya din devleti modeli.
2. Farklı inanç ve hayat tarzı sahiplerinin hak ve özgürlüklerini olabildiğince geniş tutan bir İslam devleti modeli.
3. Kamu düzenini bozmadıkça, başkalarının hak ve özgürlüklerine -açık, kesin ve vakıa olarak- zarar vermedikçe farklı inanç sahiplerinin, kamusal ve özel alanlarda farklılıklarını muhafaza ederek bulunmalarını, yaşamalarını, eşit olarak hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlayan bir "demokratik cumhuriyet" modeli.
4. Türkiye'nin şu anda uygulamakta olduğu, "ya benim dediğim gibi olusun, dinini, inancını, hayat tarzını benim istediğim gibi değiştirirsn yahut da sana ikinci sınıf insan muamelesi yaparım, birçok hak ve ögürlükten yararlanmana izimn vermem" diyen, laşkşği böyle anlayan ve uygulayan "laik-demokratik" model.
Müslümanların rıza gösterebilecekleri, örnek alabilecekleri modeller ikinci ve üçüncü maddede tanımlanan modellerdir, masalcılar bunu böyle bilsinler ve boşuna nefes tüketmesinler diye yazdım.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler | Tarihe Göre: Önceki Makale | Sonraki Makale | Makale Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: