HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


Şeytancılık
1.Kaynakların verdiği bilgilere göre "satanizm, içinde ilkel dinlerden ve inançlardan bazı unsurlar taşımakla beraber bir inanç sistemi olarak ortaçağda, hristiyanlığa tepki olarak doğmuştur. Uzun zaman yer altında faâliyet gösterdikten sonra Amerika'da, liberal ortamdan yararlanarak ortalığa çıkmış ve örgütlenmiştir. Kiliseye karşı kilise, dine ve dinlere karşı bir din ve hayat sistemi olarak ilk satanist kiliseyi ABD'de Antone Szandor La Vey (1930-1997) kurmuştur. İnancın esası dinlerin inanç ve öğretilerini reddetmek, insanı bütün arzuları ile merkeze almak, hiçbir yasak tanımadan arzuları tatmin etmektir. Birçok satanist gurup vardır. Bunların en tehlikeli olanı pop satanist guruptur. Bunların tarihî ve felsefî bir boyutları yoktur. Bilgileri kulaktan dolmadır. Pop-lumpen stanistler daha çok aile ve toplumdan kopmuş, manevîyat boşluğuna düşmüş, suça eğilimli, kötü alışkanlıklar edinmiş, akıl ve rûh sağlığı bozuk gençlerden oluşmaktadır.
2.Eğitimin okuldan önce ailede başladığını, sonra okulun devreye girdiğini unutmamak gerekir. Sağlıklı bir eğitimde aile ile okulun işbirliği ve tutarlılığı şarttır; iki çevre arasında çelişkilerin, zıtlaşmaların, değer çatışmalarının bulunmaması gerekir.
Bizim okullarımızda din ve ahlâk eğitimi yoktur. Kültür olarak dînin ve bilgi olarak ahlâkın verilmesi; yani bu iki konuda ders ve bilgi verilmesi bile -anayasada yer almış olmasına rağmen- bazı kimselerce laikliğe aykırı telâkkî edilmekte ve kaldırılması istenmektedir. Halkının büyük çoğunluğu müslüman olan bir ülkenin okullarında bu din hakkında herkese doğru bilgi verilmesinin -millî birlik ve bütünlüğün korunması bakımından- gerekliliği tartışılamaz. Din bilgisini alanlar içinden dini benimseyen ve yaşamak isteyenler için yine okullarda isteğe bağlı din ve ahlâk eğitimi verilmelidir. Bu eğitimi verecek olanlar iyi yetişmiş müslüman eğitimcilerdir. Eğitim bilgiyi geliştirmenin yanında imanı kanıtlarla pekiştirmek, ibâdet sevgisini ve alışkanlığını kazandırmak, erdemi hayat tarzı hâline getirmek için gerekeni yapmakla gerçekleşir. Dinsiz veya azınlık mensubu kimselerin çocuklarını İslâm din eğitimine sokmama hakları vardır, onlar da çocuklarına istedikleri moral eğitimi aldırabileceklerdir.
3.Bugün ailelerde taklide dayalı, kulaktan dolma bilgilerin rehberliğinde bir serbest eğitim -buna eğitimsizlik de denebilir- modası hâkim olmuştur. Televizyonlarda yapılan yayınlar ile taklitçi eğitim mensuplarının etkisinde kalan ana babalar, çocukların rûh, ahlâk ve beden eğitimlerini/gelişmelerini sağlamak için hiçbir şeye müdahale etmemek gerektiği inancını benimsemiş gibidirler, eğitim uygulaması da buna göre yürütülmektedir. Hâlbuki iyi yetişmiş ve çocuklarını doğru dürüst eğitebilmek için gerekli bulunan formasyonu kazanmış ana babaların çocukları yönlendirmeleri kaçınılmazdır. Bu yönlendirme içinde, inanmış, erdemli ebeveynin çocuklarına, dört yaşlarından itibaren uygun din eğitimi vermeleri de vardır. Rahmeti, sevgisi, adâleti, koruması, bilgisi, hikmeti mutlak ve sınırsız olan bir Allah'a iman, ibâdet ve sevgi ile bağlanan bir çocuğun ve gencin bunalıma, yalnızlığa, boşluğa düşmesi, nefsinin veya başkalarının kulu ve kölesi olması, kimliğini tanımlamak ve hayatına anlam kazandırmak için saçmalık ve anlamsızlıkların içine düşmesi âdeta imkânsızdır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: