HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


X
Eğitim, Öğretim, Okullar

Yücelerden geliyorum ve oraya döneceğim
Ezelde, rûhum bedenime girmemişken, Rabbin huzuruna alındım, evet O, bana bu şerefi bahşetti, benimle konuştu, "Ben senin Rabbin değil miyim" dedi, ben de "Evet, Rabbimsin" diye cevap verdim. Zamansızlıktan zamana, maddesizlikten madde âlemine geldim, zamanı gelince rûhum bedenimin içine yerleşti veya bedenimle birlikte yaratılan ve tedricen gelişen nefsimle (neseme ile) ilişki kurdu, bir de şeytan var, imtihan için bana musallat kılınmış, ilâhî rûhum bir tarafa çekiyor, şeytan bir tarafa çekiyor. Aklımı ve irâdemi iyi kullandım, Allah'ın hidâyet ve inâyeti de ulaştı, ilahî rûhun sesine kulak verdim, ezelî sözümü hatırladım, iman ettim, ezelde söylediğimi bir de bu dünyada söyledim, artık ben başı boş, sahipsiz, amaçsız ve anlamsız bir varlık değildim; Rabbi ile söyleşmiş, sözleşmiş, şuurunda bunu, nefsinde ilâhî rûhu taşıyan, bir ayağı yerde, bir ayağı yücelerde, yaratılmışların en üstünü bir varlığım, bilkuvve değil, bilfiil insanım.
Tekâmül çizgimi tamamlayabilmek için bilgiye ve eğitime ihtiyacım vardı, "en uygunu budur" diyerek dîni öğrenmeye koyuldum, bunun için İmam-Hatip okulunu, İlâhiyat Fakültesini seçtim. Yıllar gelip geçti, okudum, öğrendim, öğrendiklerimi uygulamaya çalıştım, sonunda şunu anladım: Öğrenmek de olmak da bir süreçtir, sürekliliktir, henüz işin başındayım, varlığımın hikmetini teşkîl eden bu süreç sınırlı ömrüm boyunca devam edecektir. Bana öğrettiler, beni eğittiler, şimdi sıra bana geldi. Bir yandan öğrenmeye ve olmaya devam etmeliyim, etmeliyim ki, geldiğim yere, yücelikler âlemine dönebileyim, çamurların içinde kalmayayım, bir yandan da başkalarını eğitmeliyim, onlara bildiklerimi öğretmeliyim; birileri bana bunu emretse de, etmese de yapmalıyım, bunun için bana ücret verseler de vermeseler de yapmalıyım; çünkü emri en büyük makamdan aldım, ücretimi de O verecek. Hangi emir daha yüce, hangi ücret daha büyük olabilir!
Evet, çok şükürler olsun ki müminim, müslümanım, ilâhiyat mezunuyum, böyle duygularım ve düşüncelerim var!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: