HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


Hariçten Gazel Okuma
Başörtüsünün aleyhinde olanlar, sakala bıyığa dil uzatanlar, anadilinde namazı savunanlar, din eğitimine karşı çıkanlar, müslümanların helâl kazanç peşinde olmalarını tenkit veya alay konusu edinenler, İslâm'a ait bazı konuları kötü maksatlarla gündeme getirerek kafa karıştıranlar... hep hariçten gazel okuyanlardır. Evet hariçten, dıştan, uzaktan; çünkü onların başı açıktır, bize ait sakal ve bıyıkları hiç olmamıştır, hangi dilden olursa olsun namaz kılamaya niyetleri yoktur, hangi şartlarda olusa olsun çocuklarına İslâm din eğitimi aldırmak gibi bir amaçları mevcût değildir, kazancın hortumlusu da hortumsuzu da helâldir, tartışmaya açtıkları konular onların konuları değildir. Peki niçin bu konulara el atarlar, görünüşte İslâmî olan, daha doğrusu İslâm ile alâkası bulunan talepleri dile getirirler? Cevabı çok açık ve basit: Bunlar toplum mühendisleridir, jakoben seçkinlerdir, kerâmeti kendinden menkûl aydınlardır, milletin -seçilmemiş, kendilerini kendileri tâyin etmiş- velîleri ve vasîleridir, doğruyu ve iyiyi onlar bilirler, kendilerinde içi ve dışı, ferdi ve cemiyeti ile halkı, baştan aşağı değiştirme selâhiyeti görürler... İşte bunun için, bu nitelikleri sebebiyle, kendileri halktan, halkın içinden olmadıkları, ona yabancılaşmış bulundukları hâlde dışardan (hariçten) müdahale eder, gazel okurlar.
Çağdaşlığı, aydınlığı, seçkinliği kimselere bırakmayan bu beyler -ki bu nitelikleri kendilerine yakıştıranlar da sadece kendileridir- çağdaşlığın ölçütü olan Batı'nın bir iki yüz yıl geçmiş tarihi içinde yaşarlar. Hâlâ rasyonalist, bilimci, ilerlemeci, maddeci ve müdahalecidirler. "Siz batı diyorsunuz, demokrasi ve insan haklarından söz ediyorsunuz, mecbûr kaldıkça bazı belgeleri imzalıyorsunuz, ama bunlara uymuyorsunuz, demokrasiden yan çiziyor, insan haklarını ihlâl ediyorsunuz, bu ne perhiz, o ne lahana turşusu?" denildiğinde şu nakaratı tekrarlıyorlar: "Bizim özel şartlarımız var, önce baskıcı, totaliter uygulamalarla o şatları uygun hâle getireceğiz, sonra eksiksiz demokrasi ve insan hakları gelecek. Şartların uygun olup olmadığına, istenilen kıvama gelip gelmediğine de biz karar vereceğiz!" "Peki bu selâhiyeti nereden aldınız, Allah'tan mı, milletten mi, bilimden mi, locadan mı...?" diye sorulacak olursa bunun cevabını henüz düşünüp uyduramadıkları görülecektir.
Hariçten gazel okuyanlar bir gün şunu öğrenecekler: Onlar başkalarının hayatı, hak ve özgürlükleri meşrû çerçevede kullanma biçimi hakkında böyle dışardan müdahalede bulundukça başkaları da onlar hakkında aynı şeyi yapacaklardır. Bu davranış ve yaklaşımın sonucu devamlı gerilim, çatışma, huzursuzluk, iç çekişme, enerji isrâfı ve verimsizliktir. Kimbilir belki birileri böyle olmasını, böyle devam etmesini istiyorlardır; demokrasi, şeffaflık, herkesin hakkını alması, özgürlüklerin yaşanması, haksızlara fırsat verilmemesi onların işlerine gelmiyor, çıkarlarına ters düşüyordur! İyi ama onların istedikleri de halkın çıkarlarına ters düşüyor!
Halkın hep böyle sessiz, hareketsiz kalacağını zannedenler bir gün yanıldıklarını anlayacaklardır. Dileriz o güne kadar ve o gün millet ve memleket fazla zarar görmesin!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: