HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


Eller gider Mersin'e...
Türkiye'de radikal laiklik anlayış ve uygulamasının nelere mâl olduğu, insanımızı nasıl huzursuz ettiği, başta öğrenim hakkı olmak üzere hak ve özgürlükleri nasıl katlettiği gözler önünde. "Niçin böyle oluyor?" sorusuna "Aksi hâlde rejim elden gider, demokrasinin yerine teokrasi gelir" cevabını veriyorlar. Bu laiklik anlayış ve uygulaması, aradaki küçük yumuşamaları görmez isek yetmiş yedi yıldır devam ediyor; yani Türkiye'de üç çeyrek asırdır demokrasi ve insan hakları askıda, ortada hayret verici bir çelişki var, "Kanun diye kanun diye kanun tepelendi" mısrâının ifade ettiği gibi "Rejim diye rejim diye rejim tepeleniyor", bir kısır döngünün içine düşmüşüz, beyleri tatmin edecek seviyede dindarlık zayıflamadıkça demokrasi ve insan haklarına geçit verilmeyecek, dindarlığın bu derece zayıflaması da mümkün değil, işimiz sarpa sarmış demektir.
Bir de başkalarına, Türkiye'nin alıp benimsemek istediği rejimi farklı şekillerde anlayan ve uygulayan ülkelere bakıyoruz. Bizim başını örtüyor diye kovduğumuz milletvekilini Amerika'da ve Avrupa'da el üstünde tutuyorlar, önemli kişiler kendisini kabûl ediyor ve fikrine başvuruyolar, birçok yerde konferanslar veriyor, bu arada AB ve Türkiye ilişkileri üzerine önemli konuşmalar yapıyor. Bizim başlarını örterek okumak istiyor diye kovduğumuz üniversiteli kızlarımızı Avrupa ve Amerika'nın üniversiteleri kabûl ediyor, din özgürlüklerini kullanarak okumalarını sağlıyorlar. Biz kitabının başında besmeleye yer vermiş, İslâmî hareketleri, bilim adamına yakışan tarafsızlık içinde ele almış diye öğretim üyesinin işine son veriyoruz, Amerika ve Rusya uzaya insanlı bir füze fırlatırken papaz çağırıp uzay yolcularına duâ ettiriyorlar; yani ilim adamlarını uzay yolculuğuna kendi besmeleleri ve duâları ile uğurluyorlar. Gücünü zulme âlet etmesi bir yana bir avuç nüfusu ile koca bir İslâm âlemine meydan okuyan, dünyaya kafa tutan, millî politikasını her şeye rağmen yürüten İsrail, ülkesinde demokrasiyi uyguluyor, ama laik değil, laik reformlara taraftar olanlar ile olmayanlar yaklaşık olarak birbirine eşit sayıda. Dîni kökenli denetleyiciler (resmi memurlar) et kesiminin dîne uygun olup olmadığını denetliyorlar, Din İşleri Bakanlığı var, kimliklerinde milliyet olarak yahudi yazılıyor, kutsal şabat saatlerinde uçak seferleri yapılmıyor, yahudi olmayanlarla evlenmek yasak, hahamlar askere gitmiyor, din adamlarının ayrıcalıkları var. Bütün bunlara rağmen İsrail bilimde, teknolojide, ekonomide çağı yakalamış, insanları mutlu, rejimi tartışılıyor, düşünceyi ifade özgürlüğü var, reform tartışmaları yapılabiliyor, yöneticiler çeçimle iş başına geliyor ve halkın irâdesi ile iktidardan düşürülüyor...
Türkiye'de aydın sayılan bir kesim belli bir laiklik anlayış ve uygulamasını halka dayatmış durumda. Dünyada olup bitenlere, millî özellik ve ihtiyaçlara bakarak tuttukları yolu bir daha gözden geçirmeye, bilime kulak vererek gerekli değişimi gerçekleştirmeye, demokrasiyi kâmil mânâda uygulamaya yanaşmıyorlar. Bu inatlaşma ve kilitlenme yüzünden hayatî gündemler erteleniyor, eller Mersin'e giderken onlar -Mersin'e gitmek niyetiyle çıktıkları yolda- tersine gidiyorlar. Bu yüzden kendi değerlerimiz büyük ölçüde yitirildiği gibi başta demokrasi ve insan hakları olmak üzere Batı'lı değerler de yakalanamadı. Bilimde, teknlolojide, ekonomide çağın gerisinde kaldık, biz altmış yetmiş yıl geriye giderek onuncu yıl marşı söylüyoruz, başkaları üçüncü bin yılın şarkısını okuyorlar; yoksa birileri tam da böyle olmasını mı istiyorlar?!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: