HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


IV
Devlet, Haklar, Ödevler

Ben bunu istiyorum!
Geçtiğimiz pazar günü bir kısım demokrat aydınlar bir araya geldiler ve her biri bir sayfa yazarak "demokrasi, insan hakları, Türkiye'deki uygulamalar" ile ilgili düşüncelerini ve taleplerini dile getirdiler. Bu toplantıya aşağıdaki yazı ile katılıyorum.

Bir düzen istiyorum.
İçinde yaşayanlar:
İnandıkları gibi yaşayabilsinler.
Düşündüklerini serbestçe açıklayabilsinler.

Başkalarına, haksız, hukuksuz bir zarar vermedikleri sürece hiçbir baskı, işkence, mahbusluk ve mahrûmluk çekmesinler.

Özgürlük olsun, ama anarşi olmasın.
Bir ülke istiyorum.
İçinde yaşayanlar:
Kâbiliyetleri ölçüsünde ehliyet ve liyâkat kazanabilsinler.
Ve neye ehil, neye lâyık iseler onu elde etsinler.

Yönetim için vekâlet ve selâhiyet verdikleri kimseleri, serbestçe seçebilsinler, denetleyebilsinler, mümkün olduğu kadar yönetime katılabilsinler.
Hiçbir kimse, hiçbir kurum ve kuruluş millet irâdesinin dışında ve üstünde olmasın; devlet millete hâkim değil, hâdim (hizmetçi) olsun.
İnsanımızın, iç ve dış borçlar yüzünden boyunları bükük, bağımsız hareket kâbiliyetleri güdük olmasın.
Servet öyle dağıtılsın ve öyle kullanılsın ki, hem yatırım ve üretim için yeteri kadar sermaye biriksin, hem de hiçbir kimse aç, açık ve ihtiyaç içinde kalmasın.
Bütün bu haklar ve özgürlükler kullanılırken, kullanıldıkça, birlik ve beraberlik bozulmasın, içte ve dışta, kötü niyetlilere fırsat verilmesin.
Bu ülkede kültür ve genel ahlâk gelenekten, bizi biz yapan değerlerden kopuk olmasın.
Özgürlük ahlâk anarşisi doğurmasın, özgürlük çürümeye götürmesin.
Cumhuriyet, demokrasi, sosyal hukuk devleti bu ise, bunları veriyorsa ben bunu istiyorum; bu değil ise ben bunu istiyorum!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: