HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


Sorular-Cevaplar
Hollanda'da cezâ evlerinde ve hastahanelerde hizmet veren bir imam kardeşimizin ötenazi, zinâ ve cum'a namazı hakkındaki sorularına cevap vermeye çalışacağım:
1. Doktorların "Bu hasta tıbben ölüdür, kalbini marinalar çalıştırmaktadır" dedikleri hastanın marinalarını durdurmak, çekmek, vücûdu ile alakâsını kesmek câizdir. Bu marinalar çekildiği hâlde kalbi çalışan bir hasta olursa onun kalbini durduracak bir müdahalede bulunmak câiz değildir. İnsan beyni ve kalbiyle bir bütündür, bu ikisi çalıştığı takdirde "insan olarak yaşayan bir varlık" sözkonusudur. Dışarıdan yapılacak tedâvi müdahaleleri bu iki organın normal çalışmasını sağlamaya yönelik olmalıdır. Kalp durduktan sonra beyin çalışmaz. Beyin öldükten sonra -onun yeniden hayata dönmesi mümkün olmadığı hâlde- makine ile kalbi çalıştırmak ise, insanı mumyalayarak bedeninin çürümesini engellemeye benzer; bu bir insan hayatı değildir. Öte yandan bir insanın kalbi ve beyni ölmediği hâlde ölümcül bir hastalığı bulunduğu ve acıya dayanamadığı için öldürücü bir müdahalede bulunmak câiz değildir.

2. Bir Müslüman erkek evine girdiğinde eşini, yabancı bir erkekle çirkin vaziyette yakalarsa, İslâm hukukunun yürürlükte olması hâlinde hâkime başvurur, lânetleşme (mülâane) talep eder, taraflar "yalan söyleyene ...lâneti olsun" meâlinde beşer kere yemin ederler, kadın itiraf ederse, yaptığının cezâsını çeker, itiraf etmez ve yapmadım diye lânetli yemin ederse hâkim evliliğe son verir. Zinâ etmekte olan bir kadını eş olarak almak ve onunla karı koca olmak câiz değildir, tövbe ve nefsini ıslâh etmiş bir kadınla ise evlenmek, evli kalmak câizdir. Karısını zinâ hâlinde yakalayan koca onu, kendi başına cezâlandıramaz.

3. Hapishanelerde, mahkûmlara bilgi ve eğitim vermek maksadıyla Cuma namazı kıldırmakta bir sakınca yoktur. Cuma için okunan ezanı duyan Müslümanlar bir cemâat teşkil edebiliyorlarsa ve içlerinden biri de imam olabiliyorsa cumayı kılarlar.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: