HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


KADINLI-ERKEKLİ NAMAZDA SAF DÜZENİ
Kadınlar ile erkeklerin aynı safta, aynı namazı cemaatle kılmaları konusu iki cihetten incelenmiştir: 1. Namaza tesiri, 2. Caiz olup olmadığı.
1. Namaza tesiri; yani erkeklerin namazlarına zarar verip vermeyeceği konusunda mezhebler arasında görüş farkı vardır. Hanefîlere göre (beş vakit namaz, cuma ve bayram namazları gibi) normal namazlarda kadınlar ile erkekler aynı safta dururlarsa veya erkekler kadınların arkasında olurlarsa -kadınların yanlarında ve arkalarında bulunan- erkeklerin namazları sahih olmaz. Diğer mezheblerin çoğuna göre bu durumda erkeklerin namazları sahih olur. Benim anılan konuşmamda, "aynı safta kıldıkları takdirde İslâm'da olabilir" demem, "bu durumda erkeklerin namazları İslâm mezheblerinin çoğuna göre sahih olur" demektir.
2. Caiz olup olmaması konusuna gelince, bütün İslâm mezheblerine göre Sünnet olan, cemaatle namazda önde erkeklerin, onlardan sonra erkek çocukların, daha sonra kadınların sıralanmaları ve saf tutmalarıdır. Bu saf nizamının bozulması, kadınların önde veya erkeklerin yanlarında namaza durmaları mekruhtur, Sünnet'e aykırıdır; yani bu mânada olmak üzere caiz değildir.
Mesela cuma namazı için iç ezan okunduğu andan itibaren namaz bitinceye kadar alış-veriş vb. faaliyetler haramdır, caiz değildir. Ancak buna rağmen alış-veriş yapılırsa akit (alım-satım sözleşmesi, akdi) sahih olur. O mesele de buna benzemektedir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: