HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


Sistem ve Siyaset
Siyaset: a) sistem içinde, hem iktidarı elde etmek/tutmak/geliştirmek, hem de hizmet etmek için, b) Sistem içinde iktidara gelip sistemi değiştirmek için, c) Sistem dışında mücadele ederek sistemi değiştirmek için yapılabilir. Millî Nizam-Selamet-Refah isimleriyle devam eden parti hareketi için genel intiba ikinci amaçla siyaset yapmak olmasına rağmen bu hareket giderek birinci ile ikinci çizgi arasında zikzak çizmeye başlamış, son zamanlarda ise birinci çizgiye daha yakın bir rotaya girmiştir.
Türkiye'de tamamen, tavizsiz, açıkta ve gizlide sistem içinde kalarak siyaset yapmak ve bu yoldan sistemi değiştirmek mümkün değildir; çünkü demokrasi ismen ve bazı kurumlarıyle işler olmasına rağmen ülkemizde sistem, anayasa ve zinde güçleriyle kendini kitlemiş, dondurmuş, değişemez kılmıştır. Sistemin değiştirilmesi isteniyorsa kilit ya demokrasi anahtarı ile açılacak yahut da kırılacaktır. Bize göre Refah Partisi'nin -mevcut şartlarda- sistemin kilidini demokrasi anahtarı ile açması mümkün değildir; çünkü bu aşamanın henüz gerçekleşmemiş (hatta gerçekleşme eğilimine girmemiş) üç şartı vardır: a) Halkın iradesi doğrultusunda anayasa değişikliğinin kayıtsız, şartsız, istisnasız mümkün olması, b) Bu değişikliğe ülke halkının üstünde/dışında hiçbir gücün engel olmaması, c) Sistemi halihazırda her şeye rağmen ve ne pahasına olursa olsun koruyanların ya ikna yoluyla, yahut da güç dengeleri değiştiği için değişime razı olmaları (veya boyun eğmeleri). Bu tesbit doğru ise -ki biz böyle olduğuna kaniyiz- Refah Partisi'nin kısmî, hatta tek başına iktidarı elde ettiğinde yapabileceği şey sistem içinde yapılabileceklerin "iyisini" yapmaktan ibarettir. Bu "iyi"nin, sistemin güç ve devamlılık kazanmasına mı yoksa değişim şartlarının oluşmasına mı hizmet edeceği konusu -böyle bir niyet ve şuur var olduğu takdirde bile- oldukça çetrefil ve karanlıktır.
Değişim taraftarlarının ümitli olabilmeleri için her şeyi partiden, parti siyasetinden beklememeleri gerekir. Demokratik yoldan sistem değişikliğinin gerçekleşebilmesi için çok yönlü çalışmalara, farklı yollardan (siyaset, kültür, ekonomi, eğitim, sanat, medya...) yürüyen guruplara ve bir bütünün parçası olma şuurunu taşıması gereken bu çalışmalar/guruplar arasında diyaloga ve dayanışmaya ihtiyaç vardır.
Başarının şartı samimiyettir, davanın menfaatini diğer bütün menfaat ve meyillerin üstünde/önünde tutmaktır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: