HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


VIII
Gruplar ve İlişkiler

Öncelikler
Müslüman da diğerleri gibi önce insandır. Ancak Yüce Yaratıcı "iman etmeyen ve işi, davranışları düzgün, meşrû ve faydalı olmayan insanların ziyanda olduğunu, ömür sermayesini zayi ettiğini" açıklamıştır.
Müslüman da diğerleri gibi bir aileye ve bir etnik guruba (kavme, millete...) mensuptur. Fakat insanı yaratan ve ona mevcut özelliklerini lütfeden Mevla, "insanların farklı renklere ve kültürlere göre guruplanmalarını teâruf (tanışma, bilişme, irfan alış-verişi) hikmetine bağlamış, insanın elinde ve iradesinde olmayan bu mensubiyetlerin kişiye bir üstünlük, bir imtiyaz, bir değer bahşetmeyeceğini, değerin kesb (iradeye dayalı çaba ve eser) ile elde edileceğini" ifade buyurmuştur. Hz. Nuh, kendisinden ayrılan, gemisine binmeyen ve inanmayanlara katılan oğlu için Allah Teala'ya niyazda bulunup "Ya Rabbi, oğlum ailemdendir..." deyince Cenab-ı Mevla'dan şu cevabı almıştır: "Hayır, o senin ailenden değildir...". Nitekim İslâm miras hukukuna göre de dinleri farklı olan aile fertleri birbirinin mirasçısı olamazlar; yani inanç farkı, aile bağının önüne geçer.
Müslümanları kardeş kılan, bütün diğer bağların, ilişkilerin, ortaklıkların önüne geçen, üstünde olan bağ, "iman bağıdır". "Müminler ancak kardeştirler". Müminler topluluğunun kardeşliğini olumsuz etkileyecek, bağları gevşetecek veya koparacak unsur yalnızca imandır ve iman çerçevesinde oluşmuş değerler sistemidir.
"Herhangi bir müsbet ilişki kurmak, iş ve emaneti birinin uhdesine vermek söz konusu olduğunda müminin karşısında iki kişi var ise tercihi hangi vasıflarına ve özelliklerine göre yapacaktır?" sorusunun mümine göre tek cevabı vardır: "İmana ve takvaya (ahlaka, fazilete) göre". Bu ilkeden sapıldığı, ırk, renk, servet, mevki, parti, cemaat, tarikat, şahsi menfaat... öne çıkarıldığı, iman ve fazilet aleyhine tercih sebebi kılındığı zaman kıyamet kopar; yani düzen bozulur, krizler başlar, toplum huzursuzluk ve gerileme dönemine girer.
Hem seçim sath-ı mailine girdiğimiz, hem de kimliğimizin unsurlarının birbiri ile ilişkisi ve hiyerarşik düzeninin tartışıldığı şu günlerde yukarıda özetlemeye çalıştığımız İslâmî ilkeleri hatırlatmakta fayda gördüm.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: