HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |


Önsöz
Yeni Şafak'ta çıkan Pazar yazılarım günlük olmadığı için gündemi de daha geniş bir çerçeveden kapsıyor, hafta içinde benim algı antenlerime takılan olaylara kendi düşünce, inanç ve değerler sistemi penceremden bir bakışı, bir değerlendirmeyi yansıtıyor, bu vasfı ile de çoğu kalıcı bir mahiyet arzediyordu. Yazılarımı okumak lütfunda bulunan okuyucularım ve dostlarım gibi dağıtım aksaklığı sebebiyle gazeteye ulaşamamış bulunan ilgililer de bu yazıları bir kitapta toplamamın uygun ve gerekli olduğunu ısrarla söylüyorlardı. Sevgili İlhan Kutluer'in girişimi, karar terazisinin "basılsın" kefesini aşağıya çekti; eserin İz Yayıncılık tarafından neşredilmesi kararlaştırıldı ve bu kervana biz de katılmış olduk.
Yazıları konularına göre bölümlere ayırırken güçlük çektiğimi söylemeliyim; çünkü birçok yazı birden fazla konu ile ilgili bulunuyor ve bölümleme bakımından hangisine öncelik verilmesi gerektiği konusu tereddüt uyandırıyordu. Ancak kitabın çoğunluk tarafından -belli bir bölümünün değil- bir bütün halinde okunacağını düşündüğümüz için ayırma konusunda da fazla titiz davranmadık.
Bu satırların yazarına göre biz müslümanların hedefi batılılaşma değildir, müslümanlaşmadır; batılılaşma ise meselelerimizin ve çıkmazlarımızın baş sebebi, aslî failidir. Çaremiz müslümanlaşmada, bu yoldaki kusurlarımızı gidermede, eksiklerimizi tamamlamadadır. Bu çağda gerekli bulunan ve ötekilerin icat ettikleri, ürettikleri bazı alet ve araçları kullanmak -hem seçmede, hem de kullanmada İslam'ın ölçülerine ve hassasiyetlerine riayet etmek şartıyla- batılılaşmak manasına gelmez ve müslümanlaşmaya da aykırı değildir. Hz. Peygamber (s.a.) de cahiliyyeden gelen birçok aleti ve aracı kullanmıştır, ancak cahiliyyeye (İslam öncesine, İslama göre "ötekine") ait zihniyeti, inancı ve düzeni değiştirmiş, daha doğrusu Allah'ın değiştirici hüküm ve buyruklarını tebliğ ve tatbik etmiştir. Bugün cahiliyye ve öteki "Batı"dır, onbeş asır önce cahiliyyeye karşı takınılan tavır bugün Batı'ya karşı takınılacaktır.
Bu kitaptaki yazıları ve başka yerlerde söyleyip yazdıklarımızı bu mana ve maksat çerçevesinde anlamak gerekir.
Gayret kuldan, başarı Allahtan'dır.
Hayreddin Karaman


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Makale | Sonraki Makale | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: