HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler | Kelime İndeksi |


Gurbetçinin diğer soruları şöyledir:

Müslüman kadının hristiyanla evlenmesi

1. Bir müslüman kadın, kendisini hem müslüman hem de hristiyan olarak kabul eden biriyle evlenebilir mi? Cevabınız evet ise;
İşte Katolik hristiyan'ın amentüsü:
l-Ben, yeri ve göğü yaratan, her şeye Kadir Baba Tanrı'ya,
2-Ve Efendimiz olan, O'nun biricik oğlu İsa'ya;
3-Ruhü'l-Kudüs'ten gebe kalana;
4-Ve bakire Meryem'den doğana;
5-O'nun Pontus Pilatus'tan zulüm gördüğüne,
6-Çarmıha gerildiğine, öldüğüne, gömüldüğüne,
7-Cehennemlere indiğine,
8-Üçüncü gün, tekrar canlandığına,
9-Göklere çıkıp, Kadir olan Baba Tanrı'nın sağına oturduğuna,
10-Oradan gelip ölüleri dirileri hesaba çekeceğine;
11-Ruhü'l-Kudüs'e,
12-Mukaddes Katolik kilisesine;
13-Azizlerin cemaatına;
14-Günahların affedileciğine,
Bu durumda o kişi nasıl olur da hem hristiyan hem de müslüman olur?


Cevap:

Katoliklerin amentüsünü (nelere inandıklarını) yazmışsınız, ama müslüman kadınla evlenmek isteyen ve hem müslüman hem de hristiyan olduğunu söyleyen şahsın bu amentüyü olduğu gibi kabul edip etmediğini yazmamışsınız. Ona sormak gerekir: "Sen hangi manada bu iki dine mensup bulunuyorsun? Yukarıda yazılan amentüyü aynen kabul ediyor musun?" Eğer makul bir cevap vermez, katolik amentüsünü de aynen kabul ettiğini söylerse o hristiyandır ve müslüman bir kadınla evlenmesi caiz değildir.
Kur'an-ı Kerim, daha önce Allah tarafından vahyedilen dinlerin asıllarını, bozulma ve değiştirilmeden önceki esaslarını son olarak insanlığa duyurmuş ve bildirmiştir. İlâhî dinlerin temeli "kelime-i tevhîd"de en veciz ve en güzel ifadesini bulmuştur. Kelime-i tevhîdin "Lâ ilâhe" kısmı bütün batıl, uydurma, beşeri tanrıları ortadan kaldırıyor, böyle bir şeyin var olmadığını ilan ediyor, "illallah" kısmı da bir, tek, eşsiz ve ortaksız, babasız, çocuksuz, ezeli, ebedî...yüce Allah'ın varlığını açıklıyor. Birçok âyet yanında İhlas suresi, hristiyan amentüsüne bir reddiye veya bir tashih gibidir. İşte bu tevhîd inancına aykırı inanç taşıyanlar müslüman değildir, onlara din dilinde "kâfir" denir ki, bunu lüğat manası gerçeği örten, inkar eden demektir. Hz. Peygamber'i duyan, onun tebliğ ettiği dini öğrenen kimseler, bu dine aykırı inançlarını muhafaza eder, Son Peygambere ve onun getirdiği kitaba iman etmezlerse onlar da kâfir kavramına dahil olurlar.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler | Kelime İndeksi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: