HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler | Kelime İndeksi |


Teşvik ve Konut Kredisi

Ben halen ...Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda 1998 yılı Eylül ayında, ...başkanlığında kurulan ...Konut Yapı Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra binaların Teknik Kontrolörlüğünü yürütmekteyim. 1052 konuttan (1052 üye) oluşan kooperatifimiz şu anda inşaatlarının %54 lük kısmını tamamlamış bulunmaktadır. Ancak 2001 yılındaki kriz nedeniyle inşaatlarımızın yapım seyrinde bir yavaşlama olmuş ve üyelerimizin inşaat seyrine uygun ödeme yapmaları zorlaşmıştır. Bu arada 24 Mayıs 2002 Tarih ve 24764 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından %50 si tamamlanmış ve 200 üyenin üzerinde olan kooperatiflere kredi verilmek üzere 200 Trilyonluk bir kaynak ayrılmıştır. Toplu Konut İdaresi üye başına en fazla 7,5 Milyar TL ödeyebilmekte ve bunu da geriye kalan inşaatın seyrine yayarak parça parça ödemekte, en fazla 24 ay sonunda da inşaatın bitimini şart koşmaktadır. İnşaat bitimini müteakip 3. ayın sonunda geri ödemeyi başlatmakta ve geri ödeme için 3 seçenek sunmaktadır. 1- Bu üç ayın sonunda parayı def'aten (peşin) ödemek. (O güne kadar olan artışlarla beraber) 2- Yine bu üç ayın sonunda başlamak üzere bir yıl içerisinde 4 eşit taksitte ödemek. 3-60 ay (5 yıl) içerisinde ödemek. Geri ödemedeki fiyat artışlar her altı ayın sonunda Yeniden Değerlendirme ile belirlenecektir. Bu her 6 ayda bir yapılacak artışlarda memurlara verilen zam oranlarının baz alınacağı söylenmektedir...Gelecekte de buna yakın bir tarzda, her 6 ayda bir memur maaşı zamları nispetinde Yeniden Değerlendirme ile açıklanacağı söylenmektedir. Buna göre inşaatı eskalasyon uygulayarak uzun sürede yapmak yerine, Toplu Konut İdaresinden böyle bir krediyi (yukarıda izah edildiği şekli ile ödemek üzere) alıp, inşaatı erken teslim etmek çok daha kârlı gözükmesinin yanı sıra üyelerimizin de bir an önce evlerine taşınmaları mümkün olacaktır. Ancak bu kredideki geri ödemede uygulanacak artışlar her ne kadar enflasyonun çok gerisinde kalsa da (yaklaşık yarısı), gerek bizi gerekse bazı üyelerimizi, inancımız gereği faiz endişesi ile rahatsız etmektedir. Bu krediden faydalanmamız halinde faizle ne denli iştigal edilmiş olunur, mesuliyetimiz nedir, üyenin bir başka evinin olup olmamasının bir ehemmiyeti var mıdır? İslamî açıdan bu sorulara cevap aramak üzere sizin değerli fikirlerinize müracaat etmeyi uygun ve yerinde bulduk. Bu konularda teferruatlı bir açıklamayla bizi bilgilendirirseniz, hem yönetim olarak bizleri hem de bu konuda tedirgin olan üyelerimizi ziyadesiyle onurlandırmış olursunuz.


Cevap:

1. Ev, araba gibi haceti asliyenin (insanların normal şartlarda yaşamaları ve maddi manevi vazifelerini sıkıntıya düşmeden yerine getirebilmeleri için gerekli olan şeylerin) eksikliği insanlara sıkıntı verir, verimliliği olumsuz etkiler. Bu sebeple asli hacetler "zaruri ihtiyaç" olarak kabul edilmiştir. Örnek vermek gerekirse bir kimsenin yemediği, içmediği takdirde öleceği yiyecek ve içeceğe ihtiyaç doğrudan zarurettir, yaşasa bile yeterli ve dengeli beslenemediği için sağlığını ve gücünü zaman içinde kaybedeceği yiyecek ve içecek ise asli ihtiyaç ve dolaylı olarak zarurettir. Müslüman asli ihtiyaçların kendi kazancı ve mal varlığı ile karşılayamıyorsa, ileride ödemeye gücü yeteceği için faizli kredi almak mecburiyetinde kalırsa (faizsiz borç veren kişi ve kurumlar yoksa veya devlet teşvik kredisi vermiyorsa) faizli borç alabilir. Bu faizin enflasyon oranının altında veya üstünde olması fark etmez, hükmü değiştirmez.
2. Toplu konut fonundan verilen kredi de bir teşvik kredisidir. Devlet, evsizlerin ev sahibi olmaları ve inşaat sektörünün hareketlenmesi amacıyla verdiği bu kredi için "evi olmamayı" şart koşmuş ise hile yaparak ikinci bir ev edinmek üzere bu kredi alınamaz.
Ev asli ihtiyaçlara dahildir. Devletin verdiği teşvik kredisini geri alırken şart koştuğu fazlalık, onun açısından (reel olmayan) negatif/nominal faiz ise de, alan hassas müslüman açısından enflasyon farkıdır; müslüman bunu alırken, faiz değil, enflasyon farkı (onun da tamamı değil, bir kısmı) ile ödeyeceğini bilmektedir; niyeti böyle olmalıdır. Birgün devletin istediği fazlalık enflasyon farkını aşarsa bu takdirde faiz gerçekleşir. Faiz gerçekleşince de krediyi alanın durumuna bakılır ve yukarıda açıklandığı üzere zaruret kuralı devreye girer. Kendi imkanlarıyla ev sahibi olabilenler reel faizli teşvik kredisi almazlar, kendi imkanları müsait olmayanlar alabilirler.
Devletin geri ödemede aldığı reel fazlalığı vergi gibi düşünmek de mümkündür.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler | Kelime İndeksi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: