HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler | Kelime İndeksi |


Kur'an mahluk mudur?

Kur'an'ın mahluk olup olmadığı tartışmasına siyaset karıştığı için problem olmuştur. Bazı Abbasi hükümdarları, "Kur'an mahluktur" diyen Mutezileyi desteklemiş, kendilerine siyaseten muhalif olan alimlerin muhalefetine bu inancı (mahkuk değildir demelerini) delil kılmış; yani böyle diyenlerin kendilerine muhalif olduklarını kabul etmiş ve cezalandırmışlardır. Bu yüzden bazı alimler "biz size muhalifiz" anlamına da gelen "Kur'an mahluk değildir" cümlesini telaffuz etmişlerdir. İşin esasına gelecek olursak: Bu cümlenin tam söylenişi "Allah'ın kelamı olan -bu manaya gelen, bu mana kastedilen- Kur'an mahluk değildir" şeklindedir. Bilindiği gibi Allah'ın kelamı, O'nun yüce sıfatlarından biridir ve kendisi (zatı) gibi bu sıfata da "yaratılmış" denemez. Selef, bu manaya da gelir diye "Kelamullah olan Kur'an yaratılmıştır" demeyi uygun görmemişlerdir. Yoksa Buhari olsun başka muteber selef alimleri olsun, elimizde bulunan mushaf (kâğıt, yazı, okuma...) için "bu yaratılmış değildir" demezler, demiyorlar.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler | Kelime İndeksi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: