HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Sağlık Sigortası
Türkiye'deki sigorta mevzûâtı ve uygulaması, haram-helâl konularında hassas olan müslümanların, sigortacı olmalarına engeldir. İslâm'a uygun sigortacılık da mümkündür, bunun İslâm dünyasında uygulamaları da vardır, ancak Türkiye'de buna izin verilmemiştir.
Hayat sigortası yaptırmak câiz değildir.
Bunun dışında kalan ve gerçek mânâda riske tâbî bulunan nesnelerin ve değerlerin, (başkası olmadığı için) mevcût sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesi (böylece sigortacı değil, sigortalı olmak) câizdir. Sigortalı olanlar, şirket aracılığı ile, riske karşı -akitte zikretmesler bile karşılıklı hibe yoluyla- dayanışma yapmaktadırlar ve bu dayanışma câizdir.
Sağlık da riske tabi, bozulması muhtemel bir değerdir. Sigorta ettirilebilir. Bunun mânâsı, bozulduğu takdirde, sigortalıların dayanışması sûretiyle hastanın tedâvi görmesidir. Sigorta şirketi ise verdiği organizasyon vb. hizmetinin bedelini (pirimler ve ondan sağladığı menfaatler yoluyla) almaktadır. Sigortacı şirketin aldığı primlerin fâhiş olması veya bunları helâl olmayan yollardan işleterek menfaat sağlaması sigortalıyı sorumlu kılmaz.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: