HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Gençler
13. Müslüman genç için de ilk söyleyeceğim şey, seçeceği iyi arkadaşlarla küçük bir dünya oluşturmalarıdır. Bu küçük ülkelerinde, uygun kimselere danışarak kendilerine mahsus bir öğrenme ve eğitim programı yapmalı ve bunu, en azından kendilerine dünyada istikbâl sağlayacak programlar kadar ciddî ve ısrarlı olarak uygulamalıdırlar.

Dinî guruplar
14. Dinî cemâatlerin korunma bakımından bir zırh oluşturduğunda şüphe yoktur. Ama gelişme sözkonusu olduğunda cemâatler, sorgusuz süalsiz teslim olmuş mensupları için ciddî bir engel teşkil etmektedir. Küçük cemâatten maksadımız, "karizmatik liderli, kendine göre kurallı, özel kitaplı geniş cemâatler" değildir. Küçük cemâatlerde karizmatik lider yoktur, olsa olsa biraz daha fazla bilen ve iyi uygulayan hocalar, geçici başkanlar vardır. Tek kitap Kur'ân, tek örnek Allah Resûlüdür (s.a.v.). Her imam, her âlim, her lider her şeyh hatâ edebilir, günah işleyebilir. Bu ölçüler içinde her İslâm büyüğü okunur, her kitaptan usûlünce yararlanma yoluna gidilir. Kur'ân ve Sünnet insanlara ve insanların yorumlarına göre değerlendirilmez, aksine insanlarınki Kur'ân'a ve Sünnete göre değerlendirirlir.
Bir yolu ve çaresi bulunur da cemâatler -hak mezhepler ve tarîkatlar gibi- birer meşrû okul haline getirilir, demir perdelerle birbirinden ayrılmış, mensupları birbirine yabancılaşmış ülkeler, toplumlar olmaktan çıkarlarsa zararları azalır, faydaları artar. Bunun olabilmesinin ilk şartı, cemâatleşmenin hâkim motifinin menfaat değil, Hakk'a hizmet olmasıdır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: