HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


İlâhiyât'ta Olup Bitenler Üzerine
1. Hiçbir tahrikin böyle bir olaya sebep olmasını istemezdim. Baştan beri böyle bir şeyin olabileceğinden çekinerek öğrencilere dikkâtli olmalarını, bu gibi düşünce ve teşebbüsleri engellemelerini tavsiye etmiştim. Çünkü bu ve benzeri olayları kullanarak, bizi kamuoyu önünde mahkûm etmek, haklı dâvâmızı zaafa uğratmak, kötü emellerini hayata geçirmeye vesîle kılmak için bekleyenler olduğunu biliyorduk. Böyle de oldu. Ancak şunu da kimse unutmasın ki, böyle bir olay olsun olmasın başörtüsü yasağını uygulama kararı alanlar dediklerini yapacak, uygulamayı başlatacaklardı. Z. Beyaz yasağı, öğrencileri iknâ ederek uygulamayı düşünüyordu. İknâ etmesi mümkün değildi; çünkü öğrenciler iknâ edilerek değil, kendi inanç, düşünce ve tercihlerine dayalı olarak örtünmekte idiler. Ayrıca iknâ için kullandığı üslûp da yanlıştı. Z. Beyaz, laik devletin aldığı bir kararı uygulamak için dîni kullanıyor, Kur'ân'dan yola çıkmaya çalışıyordu, bunu da yanlış yapıyor, âyeti yanlış yorumluyordu. Bana göre bir İlâhiyât hocası veya yöneticisi kız öğrencilere, "Başörtünüzü açın ve okuyun" dememeli, bunun yerine "Bizim tercihimiz isteyenin açarak, isteyenin örterek okumasıdır, İlâhiyâtlı kızların örtünerek okumaları çok tabîîdir, ancak bizim gücümüz talebimizi gerçekleştirmeye yetmiyor, hep beraber çalışalım, gereken yerlere başvuralım, yöneticilere sesimizi duyuralım ve istediğimizi alalım..." demelidirler. Zorla uygulamanın da başında bir İlâhiyât hocası bulunmamalı, ipi çekecekse başkaları çekmelidir.
2. Olaydan sonra başörtüsü yasağının hemen uygulanmaya konması birçok yönden yanlıştır:
a) Bütün öğrenciler töhmet altında bırakılmış, bıçak tamamının elinde imiş gibi işlem yapılmıştır.
b) Başörtüsü yasağının bir cezâlandırma olduğu izlenimi verilmiştir.
c) Fakülteye kayıtlı öğrenciyi okula almama hakkı kimsede yoktur; kıyâfet yasağına uymayan öğrenci alınır, sınıfa girip ders almasına ve imtihan vermesine izin verilir ve hakkında disiplin kovuşturması yapılır. Öğrenciyi bu şekilde okula almamak öğrenim hakkını engellemektir, anayasa aykırıdır ve suçtur.
d) Yasakçıların amacının iknâ filân olmadığı, zorla uygulamaya taraftar oldukları ortaya çıkmıştır.
3. Başörtüsü yasağını kaldırmak YÖK'nun alacağı bir karara bağlıdır, çözüm bu kadar kolaydır. Kurum, dîne dayandırmadan, üniversitelerde kılık kıyâfetin serbest olduğunu söyleyen kanundan hareket ederek bu kararı alacak ve başörtüsü, saç, sakal gibi şeyleri serbest bırakacaktır. Buna kimsenin itiraz hakkı yoktur ve olamaz. YÖK' na bu kararı aldırabilmek için kamunun, sivil toplum örgütlerinin, demokratik baskı guruplarının desteğine ihtiyaç vardır. Herkesten önce öğrenci velîleri ve onların yakınları (20 İlâhiyât'ı düşünürseniz bunların sayısı hakkında bir fikir edinirsiniz) meseleye asılmalı, en azından yakınlarına iş bulmak veya kredi ve ihâle almak için yaptıkları kadar takip ve baskı yapmalı, gerekirse partilerin, medyanın ve Ankara'nın yollarını aşındırmalıdırlar.
4. Öğrenciler üzerlerine düşen fedâkârlığı yapıyorlar, şu kışta kıyâmette sokakta bekliyor, derslere ve imtihanlara girmiyorlar. Kapı kapı dolaşıyor destek arıyorlar. İlâhiyât öğrencilerinden daha ne beklenir, anarşi mi? Onu bekleyenler avuçlarını yalasınlar, İlâhiyât öğrencileri oyuna gelmeyecek, makûl, meşrû ve ısrarlı davranışlarıyla sonuç alacaklardı; er veya geç!


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: