HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Avrupa Birliğinde Müslümanlar
Avrupa Birliği birkaç devlet arasında yapılan kömür çelik birliğinden başlayarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Avrupa Topluluğu (AT) ve Avrupa Birliği'ne (AB) doğru gelişmiş bulunan bir uluslararası birleşmedir. Bu topluluk zaman içinde hukuk, ekonomi, ticaret, para ve dış siyasette birlik sağlayarak tek bir devlet (birleşik devlet) olma yolunda ilerlemektedir. Avrupa toplulukları arasında -farklı yönleri bulunmakla beraber- bir kültür birliğinden, bir "Avrupa kültüründen" bahsetmek de mümkün ve tutarlıdır. Durum böyle olunca bir müslüman topluluğun/milletin Avrupa Birliğine girmesi demek; bu birliğin hukuk, ekonomi, dış siyaset, hattâ kültür alanına girmesi, kendine ait ve farklı olanlarla bunları değişmesi demektir. Böyle bir değişimi İslâm nasıl karşılar, başka bir deyişle Avrupa birliğine girmek câiz midir? Bu yazıda işte bu konuyu kısaca açmak ve tartışmak istiyoruz.
Avrupa Birliği "bir ekonomik topluluk/işbirliği" mâhiyetinde iken ben de, birçok başka fıkıhçılar gibi bu topluluğa girmenin câiz ve faydalı olacağını yazmıştım; çünkü bazı koruyucu şartlar ileri sürmekle beraber eski fıkıhçılar da "müslüman olmayanlarla iş ve ticaret ortaklığını" câiz görüyorlardı. Kurucu antlaşmalarda ve buna bağlı olarak topluluğun isminde önemli değişiklikler yapıldıkça bu hükmü yeniden gözden geçirmek gerekmişti, yeniden gözden geçirdikten sonra, "eğer bir zarûret yoksa bu birliğe girmek câiz değildir" noktasına geldim. Aradan yıllar geçti, şimdilerde hemen hemen tartışmaksızın, bir emr-i vâkî olarak bu birliğe girmenin câiz olduğu bir yana, "denize düşenin yılana sarılması" kabilinden olarak zarûrî ve vacip olduğu söylenmeye başladı. Ama meseleye biraz daha yakından bakıldığında, alternatifler, fayda ve zarar listeleri bir daha gözden geçirildiğinde böyle bir hükme varmanın en azından çok kolay olmadığı ve huzur içinde "evet" denemeyeceği görülecektir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: