HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


İslâm'a Göre Doğum Kontrolü ve Kürtaj

Giriş
"İslâm'da doğum kontrolünün ve bir kontrol yöntemi olarak da kullanılan kürtajın hükmünü ortaya koymayı" hedefleyen bu yazıda, "İslâm'da bağlayıcı hüküm getiren temel kaynakların taranması, konu ile ilgili metinlerin analizi, yorumu ve fıkıh geleneğine yansımış bulunan anlayış ile karşılaştırılması" şeklinde özetlenebilecek bir metod uygulanacaktır.
Bütün gerekçe ve şekilleriyle hükmü araştırılacak olan kürtaj, geleneksel İslâmî kaynaklarda bu isim ile ele alınmamıştır; çünkü bu operasyonun tarihi oldukça yenidir. Tarihi kaynaklarda kürtajın hükmü, cenîn diye bilinen "ana rahmindeki çocuğun" herhangi bir döneminde annenin veya bir başkasının müdahalesi ile ölüp dışarı çıkması, yahut da dışarı çıkıp ölmesi ile ilgili örneklerde aranacak, çağdaş operasyonun hükmü buradan çıkarılacaktır. Çocuk düşürmek, ana hayatı ve sağlığı bakımından kürtajdan farklı olsa bile, cenînin imhâsı veya çocuğun öldürülmesi bakımından bu iki eylem arasında bir fark yoktur.
Doğum kontrolünün -çocuk düşürme dışında kalan- geleneksel yöntemleri erkeklerin yaptığı"azil" ile kadınların yaptığı "rahim ağzını tıkama"dır. Kaynaklardaki açıklamalara göre azilden maksat, cinsî temas sırasında erkeğin çekilmesi ve meniyi dışarıya boşaltmasıdır. Kadının rahim girişini uygun bir nesne ile tıkamasının da amacı sperm ile yumurtanın buluşmasını -dolayısıyla hâmile kalmayı- engellemektir. Çocuk olmasın, kadın hâmile kalmasın diye, kadın veya erkeğin bu tedbirleri almalarının câiz görülmesi halinde, başkaca bir sakıncası bulunmaması şartıyla diğer yöntemlerin de câiz olması gerekecektir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: