HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git


Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |


Önsöz

Yeni Şafak Gazetesi'nde çıkan yazılarımı, "Laik Düzende Dini Yaşamak" adlı kitapta toplayıp yayınlamıştık; son çıkan cildi ile bu kitap üç cilde ulaşmış oldu.
Çoğu Gerçek Hayat, Eğitim Bilim dergisinde çıkan makâle şeklindeki yazılarım ile yurt içinden ve dışından gelen sorulara verdiğim cevapları da bu kitapta, "Hayatımızdaki İslâm" adıyla okuyucularımıza takdim ediyoruz.
Neden "Hayatımızdaki İslâm" dedik?
Çünkü bu yazıların çoğunun ilham kaynağı veya yazılış sebebi, gelen sorular ile bizim gözlemlerimiz ve tesbitlerimizdir; bunların da tamamı müslümanların dîni, hayatlarına uygularken karşılaştıkları sorular ve meselelerdir; hiçbiri hayali, farazî (olursa, olsa kabilinden) değildir.
"Dîni bireyin özel hayatına indirgemeyi, kamu ve toplum hayatından dışlamayı amaçlayan" laikliği ve dünyevîleştirmeyi sosyal ve siyasî programlarının omurgası yapanlar, belli bir dönemi kaplayacak dayatmalar, eğitim ve öğretim faâliyetleri sonunda İslâm'ın, toplum hayatından uzaklaşacağı ve bireyin özel alanına, özel hayatına hapsolacağı, bir sonraki aşamada da belki bir "geçmiş zaman hatırâsı" olarak kalacağı hesabını yaptılar. Bizde ve başka ülkelerde, insan ve toplum bilimlerine de aykırı olan bu hesaplar tutmadı. Pozitivist düşünce mensuplarının meşhur "üç hal, durum, aşama" teorileri de geçerliğini kaybetti. Bugün Batı'da ve Doğu'da, zengin ve yoksul ülkelerde, okumuşlar ve okumamaşlarda bilim, din, hattâ efsâne yanyana yaşıyor. Bazı zaman ve zeminlerde biri, bazılarında diğeri ön plâna çıkıyor. Sanılanın ve beklenenin aksine, madde ile uğraşan ve ancak madde dünyasının bazı bilinmeyenlerini bilinir hale getiren bilim, insanların bütün ihtiyaçlarına cevap vermiyor, boşluklar sanatla (üstelik bunun da gerçek hayattan kaçan ve uzaklaşan türleri ile), uyuşturucuyla, efsâne ve hurâfelerle, dinle dolduruluyor. Bizim dînimizin, fert ve topluluklar olarak bütün insan hayatına hitap etme özelliği, bu din temelinde oluşmuş kültür ve medeniyetimiz ve hâlâ bunlara sahip çıkan toplumumuz başka -kültür guruplarına nisbetle- dînimizi daha içten ve daha yoğun olarak yaşıyor. Kanun ve cezâi yaptırım yoluyla mecbûr edilmedikleri, hattâ önlerine engeller konduğu halde dîni, hayatlarına uyguluyor, hayatın her alanı ve ilşkisi ile ilgili sayısız sorular soruyor, fetvâlar istiyorlar. İşte bu sorular, fetvâlar, hakemlik talepleri bizim için, hayatımızdaki İslâm'ın bir aynası oluyor; oraya bakarak, kitaplarda yazanı, teorik olanı değil, hayatın hemen her alanında uygulananı ve yaşayanı görüyor, öğreniyoruz.
Kitaba olabildiği kadar bir düzen verebilmek için sorular ve cevapları makâlelerden ayırdık. Makâleleri de ibâdetten sosyal hayat ilişkilerine doğru bir sıralama içinde vermeye çalıştık.
Sorularda genellikle birden fazla ve farklı alanlara ait konu bulunduğu için, içeriği açıklayan başlıklar koymakla beraber bulma ve yararlanmayı kolaylaştırmak için bir indeks yaptık. Bu alfabetik indekse bakarak aranan konu kolayca bulunup okunabilecektir.
Gayret bizden, başarı lûtfu Allah'tandır.
Hayreddin Karaman
İstanbul, 2002


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Başlık | Sonraki Başlık | İçindekiler |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: