HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Bu Kitapta: Önceki Şiir | Sonraki Şiir | Şiir Listesi |


Ebû-Eyyûb'un Huzûrunda

Huzûr-i pâkine geldim meded-res ol ey Ensârî
Tutup lutfunla ellerden eyâ Devletli'nin yârî

Büyük kadrin, misal olmak bu alemde kimin kârî
Dilim dönsün, gönül ersin, diyem binde birin bari

O devlethâneye ol Şâh-ı kevneyn indiği demler
Ne devlettir ki sen olmuştun ol Şâh'ın büyük cârî

O gün sende mahabbet hem mehâbetten eser vardı
Severdin Cân'ı candan hem coşardı kalbinin zârî

Hudâ lutfeyledi her dem o Şâh'ın hizmetin gördün
Eyâ râzî, eyâ merzî, şehâdetler alemdârî

Habîb'in irtihalinde hayatın kalmayıp zevki
Sitanbûl'a gelip yattın sana lütfeyledi Bârî

Vücûdundan akan kanlar O'nu tesbih ile cârî
Deyüp Allahu Ekber dur hizasında eyâ kaarî

Beraberce olan tesbîh-u tekbîrden bulup zevkler
Erin cennât-ı rıdvâna söner tâmûların nârî

Eyüp ziyaretinde
İstanbul, 1957


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Bu Kitapta: Önceki Şiir | Sonraki Şiir | Şiir Listesi |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: