HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(481) Allah'ın Peygambere salâtı ne anlama gelir?

Allah'ın Peygambere salâtı ne anlama gelir?

Soru:
2007 yılı Vefa yayınları tarafından basılan meşhur Hüccetülislam İmam Gazali ‘nin İhyau ulumiddin adlı eserinin 4.cilt 830. sayfasının 5. satırında Rasulu Ekrem (s.a.) Efendimizin vefatı ile ilgili bölümde Peygamber Efendimiz; "Sabrediniz Allah sizi affetsin; çünkü evvela benim üzerime Cenab-ı Hakk Melekleri ile birlikte namaz kılacaktır" buyurdu deniyor.
Hocam bu bir tercüme hatası mıdır, yoksa eserin aslında da bu şekilde mi yazılıdır. Tercüme hatası ise yayın evini arayacağım, değilse Cenabı Hakk kendi yarattığı kulunun cenazesi üzerine niçin namaz kıldırsın.

Cevap:
Ahzâb: 33/43, 56 âyetlerinde Allah'ın, hem Peygambere, hem de müminlere "salât" ettiği yazılıdır. Burada ve hadislerde geçen bu salatı "namaz olarak" tercüme etmek yanlıştır. Bu salât, Allah'ın, zatına mahsus ve kullarına yönelik bir tecellisi, özel bir lutfu olarak anlaşılmalıdır.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: