HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(463) İctihad, yorum ve hata hakkında bir tartışma

İctihad, yorum ve hata hakkında bir tartışma

(Parantez içinde olan kalın yazılar benim cevabımdır:) Vaktiniz çokmuş, uzun uzun yazmışsınız. Ama beni anlamamışsınız.
Başka kısımları bırakalım, son pragrafınızı ele alıp tenkide tabi tutalım:

Diyorsunuz ki:


"Şimdide bir an söylediklerimi unutup onların söyledikleri gibi yapmayı, yani ulemaya danışmayı deneyelim. Şimdi bu durumda sizlere soruyorum hangi mezhepin ulemasına danışalım dersiniz?"

(Hangi mezhebin olusa olsun; yeter ki, alim olsun, ahlaklı olsun!)

"Hepsi de kendisinin dediğinin doğru olduğunu söylediği gibi, mezhepler kendi arasında aynı konuda bile aynı düşünceyi genelde paylaşamayabiliyor."

(Herkes kendi dediğinin mutlak doğru olduğunu söylemiyor; benim ictihadıma göre doğru olan budur, ama yanılabilirim de diyor. Bir mezhebin içinde de mezhep içi müctehidler ve yorumcular vardır, ictihad farkı tabiidir.)

"Hangisinin Rabbin katında doğru hüküm vereceğine emin olan var mı aramızda? Kim garanti verecek doğruluğuna?"

(Kur'an'ı okuma ve anlama bilgi ve kabiliyetine sahip olanlar elbette Kur'an'a soracaklar; ama bunların da vardıkları sonuç/anlayışları isabetli veya hatalı olabilir; onlar için de bir garanti yoktur ve garantiye ihtiyaç da yoktur; Allah, ictihadla ameli kabul etmektedir.)

"Ya yanılıyorlarsa, doğru kabul ettiğimiz beşerin hükmü."

(Bir müctehid, müfessir, alim Kur'an'a ve hadislere bakarak ictihad eder, yorumlar, anlar ve uygular. Bu ictihad ve okuma sonu elde edilen hüküm beşeri değildir; beşeri olan ictihaddır, ictihadla ulaşılan hüküm ise -Kur'an'dan çıktığı için- ilâhîdir, ictihad ile ulaşılmış Allah (din) hükmüdür. Yanılana bir ecir, isabet edene ise iki ecir vardır.)

"Rabbim ‘Kuran'ı ben koruyorum, Kuran'ın ipine sarılın, bu kitaptan sorumlusunuz' diyor. Ya iman ettiğimiz ulemaların bizlere aktardığı bilgileri kimler koruyor?"

(Rabbim "Kur'an'ı ben koruyorum" diyor ve Kur'an bugüne kadar bozulmadan bu koruma ile gelmiş. Ama ondan çıkarılan hükümleri de ben hatadan koruyorum demiyor. Kim olursa olsun Kur'an'dan hüküm çıkaranın yanılma ihtimali vardır. Siz Kur'an'a soralım diyorsunuz, alimler de ona soruyorlar. Ama soranların çıkardığı cevaplar aynı olmuyor, niçin? Bu tabii ve kaçınılmaz olduğu için, Allah, bilerek buna izin ve imkan verdiği, anlayış hatası da olsa iyi niyet ve ehliyet varsa kulluğu kabul ettiği için.)

"Yorum sizlerin."

(Evet yorum sizlerin. Ama unutmayın ki, bu yorumu da alimler yapsın, siz yapın yine farklı anlayış ve yorumlar olacaktır.)Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: