HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(462) Kadınların akıl ve dinleri eksik mi?

Kadınların akıl ve dinleri eksik mi?

Bahsi geçen hadis Müslim gibi Sahih kaynaklarda yer almıştır. Senet yönünden reddi zordur. Ama manası -diğer sağlam deliller karşısında- tevil gerektiriyor.
1. Bu hadis kadının aklı ve dini hakkında bilgi vermek için buyurulmamştır, maksat bu değildir. Maksat:
a) Kadınları, bazı zaman ve mekanlarda adet haline getirdikleri ve kendilerini ateşe götürebilecek günahlardan sakındırmak.
b) Erkekleri, zaaflarından yararlanarak günaha düşürmemeleri konusunda uyarmaktır.
"Cehennemde daha çok kadınları görmüş olması" fiilen böyle olacak manasına gelmez, "siz bu huylarınızdan vazgeçip kendinizi ıslah etmezseniz böyle olacak" manasına gelir. Aksi halde nasihat etmenin faydası olmazdı.
Kadınların akıl ve dinlerinin eksik olması Peygamberimizin ilgili ayetlere dayanarak yaptığı yorumdur. Vahiy olsaydı kadın buna itiraz etmezdi. İtiraz üzerine yapılan açıklama da kadının "din ve aklının eksik olması"ndan Peygamberimizin neyi kastettiğini ortaya koymuştur. Bu açıklamaya göre, "psiklojik ve biyolojik olarak kadının eksik akıllı olduğu" söylenemez.
"Kadının dininin eksik olması"ndan maksadın da namaz ve oruç ibadetinin -adet günleri sebebiyle- eksik olduğudur. Ama bu da kadının günahı, kusuru, itaatsizliği... değil, tam aksine itaati ve kulluğudur; çünkü kadın, Allah böyle istediği için o ibadetleri tehir (oruç) veya terk (namaz) etmektedir. Bunu da kadınlar, nafile ibadet yaparak telafi edebilirler.
Hadis teşbihler ve temsiller ile başta ifade ettiğim maksadı anlatmaya yöneliktir.



Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git



   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: