HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(438) Deccal hakkında

Deccal hakkında

Soru:
Bu deccal konusunun İslam'da yeri ne kadar önemli? Hadisler ne kadar sahih? Deccal'e inanmamak müslümanlığa zarar verir mi?

Cevap:
Deccal ile ilgili hadisler teker teker ele alınırsa, inanç ve bilgi konusunda yeterli/geçerli delil olmazlar; çünkü bunun için gerekli olan tevatür (baştan itibaren yalanda anlaşmaları mümkün olmayacak kadar çok kimsenin rivayet etmesi) şartı yoktur. Ayrıca hadislerde geçen Deccal ile ilgili bilgiler arasında önemli farklılıklar da vardır. Bazılarında "Mesîh-Deccal" bazılarında "Cessâse" olarak geçiyor, kıyamet alametlerinden olarak gösteriliyor, Hz. Nuh'tan beri bütün peygamberlerin ümmetlerini Deccal konusunda uyardıkları ve onu bekledikleri zikrediliyor, Deccal fitnesinden Allah'a sığınmamız tavsiye ediliyor, Mekke ve Medine'den başka her yere gireceği, onu, İslam adına mücadele edecek olan Hz. İsa'nın yok edeceği, bir çeşit cenneti ve cehennemi olduğu, kendisine inandırmak için birini öldürüp dirilttiği... söyleniyor, onunla ilgili farklı ve detaylı tasvirler var... İfadeleri mecaz olarak almak ve Deccal'i, bütün zamanlarda insanları kötü yola çeken unsurlar olarak anlamak da mümkündür.
Detaylar bir yana bırakılırsa Deccal diye bir inkarcı, kötü ve kötülüğe çeken bir mahlukun ortaya çıkacağı bütün rivayetlerin ortak noktası oluyor ve buna inanmak gerekiyor.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: