HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(394) Abdestsizin Kur'an'a dokunması

Abdestsizin Kur'an'a dokunması

Soru:
Kur'an'a abdestsiz dokunulmaması hususunda: "Kur'an'a tertemiz olanlardan başkası dokunamaz" ayeti malumumdur ki farklı tefsirlere konu olmuştur. "Temiz olanlar abdestli olanlar, melekler veya müslüman olanlar" olarak anlaşılmıştır. Ben de geçenlerde şu hadisi görene dek "abdestli olmayı" anlıyordum ayetten: "Ebu Hüreyre(r.a.)tan, kendisi bir gün cünüp iken Medine'nin sokaklarından birinde Rasulullah (s.a.) karşısına çıkmış. Ebu Hüreyre (r.a.) devamla: "Hemen geri durup oradan savuştum, gidip boy abdesti aldım." dedi. Sonra Ebu Hüreyre (r.a.) geldi, Rasulullah(s.a.) : "Ey Ebu Hüreyre neredeydin?" buyurdu. Ebu Hüreyre:"Cünüptüm, taharetsiz yanında oturmayı da istemedim." dedi. Rasulullah (s.a.):"Subhanallah! Mü'min pis olmaz ki." buyurdu." (Kaynak: Sahihi Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih, çeviri Abdullah Feyzi Kocaer, Yeni Şafak Gazetesi Kültür Armağanı.)
Sorum şu hocam: Bu hadis sahih ise eğer ayetteki "temiz olanlar" izah kazanmış olmuyor mu? Cevab lutfederseniz seviniriz. Allah çalışmalarınızda kolaylıklar nasip etsin!

Cevap:
Kur'an'a abdestsiz dokunma ve namazı abdestsiz kılmanın caiz olmaması başka, Peygamberimizin yanında abdestsiz veya cünüb olarak oturmak başkadır; yani bunların hükümleri ayrıdır, farklıdır; bu hükümlerin kendilerine mahsus delilleri vardır. "Mümin pis olmaz" sözü burada, "Cünüb iken de benimle beraber oturabilirsin" manasına geliyor. Ama bu, "mümin cünüb olmaz, yıkanması gerekmez" şeklinde anlaşılamaz. Mümin cünüb olunca neleri yapamayacağı da ayrıca açıklanmıştır.
"Kur'an'a abdestsiz veya cünüb iken dokunma konusunda "Bu caizdir" diyenler, "Ona tertemiz olanlardan başkası dokunamaz" mealindeki ayetin elimizdeki mushafla değil, levh-i mahfuzdaki asıl ile ilgili (ona ait) olduğunu ve peygamberimizin müşriklere, kafirlere gönderdiği mektuplarda ayetlerin bulunduğunu delil olarak ileri sürüyorlar.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: