HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(382) Şarap ve diğer içkilerin hükmü

Şarap ve diğer içkilerin hükmü

Ebu Hanife hamr (üzüm ve hurmadan yapılan şarap) ile diğer sarhoşluk veren içkileri birbirinden iki cihetle ayırıyor:
1. Necis olması.
2. İçilmesinin haram olması.
Şarabın necis olduğu ayetle sabit. Ama bu necis olma hükmünün, sarhoşluk verme özelliğine bağlı olduğu hakkında ayet yok. Şu halde bir nesneyi içmek haram olabilir de o nesne necis olmayabilir. Şarap necistir, ama diğer sarhoşluk veren nesneler necis değildir.
İçme konusuna gelince:
Şarabın içilmesinin haram olduğu hakkında ayet vardır. Bu sebeple bir damlası bile içilemez. Diğer sarhoş eden içecekler hakkında ayet yoktur, onlar,"sarhoş edici olmaları sebebiyle/illetiyle" şaraba kıyas edilerek haram olmuşlardır; şu halde bir damlası değil, sarhoş eden miktarları haram olur.
Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un ictihadları böyledir. Ama Hanefi mezhebinde fetva bu ictihada göre verilmemiş, "Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır" hadisine göre fetva verilmiştir. Anlaşılan bu hadisi Ebu Hanife ya hiç duymamış veya sahih bir yoldan ona ulaşmamıştır.
Ebû-Hanife ve Ebû-Yusuf'e göre üzüm ve hurma suyunun üçte biri kalıncaya kadar kaynatılması sonunda elde edilen (bir nevi) pekmez ile kuru üzüm, kuru hurma vb. hoşafının beklemesi sonunda elde edilen içki ve elma, arpa, mısır, darı gibi şeylerden elde edilen içkilerin (nebiz adı verilen özel içkiler), sarhoşluk vermeyen miktarını içmek caizdir; ancak bunlardan da sarhoş olmak haramdır. (el-Mavsilî, el-İhtiyâr, cüz, IV, s. 99-101; es-Serahsî, el-Mebsût, K. el-Eşribe.)
Hem Hanefî mezhebinde hem de diğer mezheplerde fetva, "çoğu (bir defada içilebilecek en çok miktarı) sarhoş eden içkinin azını da içmek haramdır" diye verilmiştir.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: