HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(359) Büluğ (ergenlik)

Büluğ (ergenlik)

Kız ve erkek çocukların bülüğu (ergenlik çağı)nın alametleri hakkında farklı ictihadlar vardır.
Büluğ iki duruma göre tespit edilir:
1. Biyolojik gelişme ve değişmeler.
2. Belli bir yaş.

Biyolojik gelişme erkeklerde ve kızlarda ihtilam, belli yerlerin tabii olarak kıllanması, kızların hayız görmeleri veya hamile olmalarıdır.
Hanefîlere göre tek başına kıllanma ergenlik alameti olamaz. Diğer alametlerle ergenlik gerçekleşir.

Yaş konsuna gelince:
Eğer biyolojik gelişmeler ve alametler gecikirse, olmazsa, yaşa bakılır.
Şafiî, Ahmed b. Hanbel ve Ebu Yusuf'a göre tamamlanan onbeş yaş ergenlik yaşıdır.
İmam Malik'e göre 18 yaş ergenlik çağıdır.
Ebu Hanife'ye göre ergenlik yaşı erkelerde 18, kızlarda 17 dir.

Alametler bulunsa bile aşağıdaki yaşlardan önce ergenlik gerçekleşmiş sayılmaz:
Malik ve Şafii'ye göre tamamlanan dokuz yaş.
Ebu Hanife'ye göre 12 yaş.
Ahmed b. Hanbel'e göre 10 yaş.

Bu konuda imamlar arasındaki görüş farkları, bulundukları coğrafyadaki tecrübeye ve bazı nasların farklı yorumlarına dayanmaktadır.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: