HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(315) Sadaka kültürü hakkında sorular

Sadaka kültürü hakkında sorular

Soru:
Sadaka kültürü nedir/ne değildir?

Cevap:
Sadaka kültürü, bütün peygamberlerin tebliğ ettikleri hak dinin adı olan İslam’a mahsus insan, kardeşlik ve yardımlaşma anlayışının tabii sonucudur. Bütün insanlar bir asıldan türemişlerdir ve bu bakımdan kardeştirler, aynı imanı paylaşanlar kardeştirler, aynı aileye mensup olanlar akrabadırlar. Bu kardeşlik ve akrabalık ilişkisi çok geniş bir ağ içinde paylaşmayı gerektirir ve kardeşler arasında paylaşma bir onur meselesi olmaz, bir üst alt konum durumu gerektirmez, düşündürmez.
Dinimizde ve ondan beslenen kültürümüzde sadaka, yalnızca maddi yardım değildir; her türlü iyilik, yardım, dayanışma “sadaka” sayılmıştır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.) “Her müslümanın bir sadaka borcu vardır.” buyurmuş, bunun üzerine sorulan sorulara şöyle cevap vermiştir:

-Verecek bir şeyi yoksa?
-Elinin emeği ile kazanır, kendi ihtiyacını karşılar ve sadaka verir.

-Buna gücü yoksa?
-İhtiyaç içinde çare arayan kimseye yardım eder.

-Bunu da yapamazsa?
-İnsanlara hayırlı, yararlı, meşru olan şeyleri hatırlatır, yapmalarına yardımcı olur.

-Peki bunu da yapmazsa?
-Kendisi kötülükten uzak durur; bu da sadakadır.


Soru:
Sadaka vermenin, insanları 'istemeye alıştırdığı' söyleniyor. 'Sadaka kültürü'nün, 'sadaka vermenin' bu şekilde eleştirilmesine, nasıl bakıyorsunuz?

Cevap:
Yozlaşmamış olan öz kültürümüzde yoksul en azı ile yetinerek ihtiyacını açıklamamaya, insanlardan bir şey istememeye, yere düşen kamçısını bile birinden istemeyip bineğinden inerek almaya teşvik edilmiştir. Bütün bu güzel davranışlar hakkında hadisler vardır. Bunlardan birinde “Bir kimsenin odun kesip satarak, yük taşıyarak geçinmesinin, verip vermeyeceği belli olmayan insanlardan bir şeyler istemesinden daha hayırlı olduğu” ifade edilmiştir.
Öte yandan elinde fazlası bulunanların, ihtiyaç sahiplerinin istemesini beklemeden, sağ elinin verdiğinden sol elinin haberi olmayacak ölçüde gizli olarak (karşı tarafın onurunu kırmadan ve gösterişe düşmeden) yardım etmesi istenmiştir.


Soru:
İslam ahlakı, benzer kaygılar güderek, sadakanın ölçülerini belirlemiş midir? Nasıl?

Cevap:
İlk iki süale verilen cevapta bu ölçülerde yer almaktadır.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: