HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(308) Zekat malının üzerinden bir sene geçmesi (havelân-ı havl) ve ailenin geçimi olan mal konusu hakkında:

Zekat malının üzerinden bir sene geçmesi (havelân-ı havl) ve ailenin geçimi olan mal konusu hakkında:

1. Bir kimse zekatla yükümlü olacak kadar servete sahip olunca tarihini atar ve bir yıl dolunca yalnızca bir yıl önceki meblağın değil, yıl sonu itibariyle mevcudunun tamamının zekatını verir. Böylece bir kısım zekatı süresi dolmuş olarak ödemiş, bir kısmını ise ileride (ikinci yıl sonuna kadar) süresi dolacak olduğundan peşin (önceden) ödemiş olur ve parça parça gelen servetin her bir parçasının zekatı, zamanı geldikçe -önceden ödendiği için- zimmetten düşer; yani ödenmiş olur.

2. Ailenin geçim karşılığı olan mal nisaptan çıkarılır ve geriye kalan nisabı doldurursa zekatı ödenir

Hâvâic-i asliyye (temel ihtiyaçlar) ve nisap hakkında bir değerlendirme

Yiyecek, içecek, mesken, tedavi, ulaşım, eğitim, iş ve meslek için gerekli araçlar ve gereçler... asli ihtiyaç sayılır ve zekatlık servet matrahına (nisaba) dahil edilmez. Bunların dışında kalan ve orta boy bir ailenin yıllık geçimliği kadar bir para, ticari eşya vb. nisaptır; yani buna sahip olanlar -bu servet bir yıl boyunca kalırsa- bunun kırkta birini zekat olarak verirler. Bu yıl (2009) için Türkiye'de ailenin ortalama aylık geçimliğini bir milyar (bin ytl) olarak kabul edersek nisap 12 bin ytl.dir. Hayvan ve zirai ürün servetlerinin farklı nisapları vardır.

(İlgili bir soru)
Soru:
Evi olup içinin eşyası henüz olmayan fakat 80 gr. üzerinde altını olan bir kişi, ev eşya fiyatını "asli ihtiyactır" deyip de nisab miktarı üzerindeki malından düşüp zekatını hesap edebilir mi? Bu hükmen ve diyaneten ne kadar uygundur?

Cevap:
Ev eşyası (veya başka bir asli ihtiyaç maddesi) almak üzere ayrılmış, biriktirilmiş paraya ve altına zekat düşmez.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: