HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(227) Din özgürlüğüne sahip çıkmak

Soru:
Din özgürlüğünü daraltıcı davranışlar ve oluşlar karşısında islami kesimin entellektüllleri yeterli tepki gösteriyorlar mı?

Cevap:
Tepkinin boyutuna ve gücüne bakmadan önce daraltıcı davranışların arkasında yatan gerçek sebebe bakmak gerekiyor. Daha fazla demokrasiye ve özgürlüğe, açıkça veya üstü kapalı olarak karşı çıkanların bir görünür bir de gizlenen gerekçeleri var. Görünür gerekçe ülkenin birlik, bütünlük ve bağımsızlığını korumak; daha fazla demokrasi (AB'ye giriş de buna dahildir) eğer korunması öncelikli olan mezkür değerlere zarar veriyorsa -ki, kısıtlama taraftarı olanlara göre zarar veriyor, büyük tehdit oluşturuyor- engellenmesi ve kısıtlanması gerekir. Gizli gerekçe ise iktidar savaşıdır. Osmanlı'dan Cumhuriyete, temelinde İslam bulunan milli kültürden, çağdaşlığın temsilcisi kabul edilen Batı kültürüne geçiş kararı alan az sayıdaki seçkinler bu amaçlarına ulaşabilmek için devlet gücünü de ele geçirmişlerdi. Bu güç onlara yıllarca süren iktidar imkanı getirdi; halkın oyuna ve iradesine değil, güce dayanan bu iktidar siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik bütün alanları kaplıyordu. Derken dünya konjonktürü çok partili demokrasiye geçişi zorunlu hal getirdi; çok partili demokrasi tek partiliden daha çok hak, özgürlük ve demokrasi demektir; bu da seçilmişlerin değil, güç sahibi seçkinlerin iktidarı için tehdittir; Demokrat Parti ve benzerlerinin, güce dayanarak iktidardan uzaklaştırılma sebebi burada aranmalıdır. Şimdi bir yandan toplum şuurlanması ve talepleri bir yandan da AB'ye giriş yolundaki ısrar güce dayalı iktidar ile demokratik iktidar arasında nihai bir hesaplaşma ve böyle giderse birincisinin tasfiyesi ihtimali gibi gözüküyor. İktidarı bırakmaya hiç niyetli olmayan seçilmemiş seçkinlerin ve onlara hizmet vererek devletlû olmanın rantını yiyenlerin demokrasiyi daraltmaya, bunun için de gerekçelere ihtiyaçları var: Başörtüsü bunlardan yalnızca biri ve bugün gündemde olanı. İslami kesimin bazı entellektüelleri de meseleyi böyle gördüklerinden tepkilerini, duyguya değil, hikmete bina ediyorlar; hikmet ise tepkinin, karşı tarafın işini kolaylaştırmayacak bir mahiyette ve dozda olmasını gerektiriyor.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: