HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(210) İslam'a aykırı filmlere karşı takınılacak tavır.

Soru 1:
Filmde, hayata isyan eden Amerikalı bir gazeteci var. Bir gün (güya) "tanrı", zenci bir adam görünümünde dünyaya iniyor ve bizim gazeteciye "Madem bu işi sen daha iyi biliyorsun, o zaman dünyayı bir haftalığına sen yönet" diyor ve ona "tanrılık yetkilerini" devrediyor.
Allah'ı kişileştiren ve erkekleştiren bu tür Hollywood filmlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cevap:
Bu tür roman ve filmlerin dört amacı olabilir:
a) Din ile ilgili: Allah'a inananlar ile mücadele etmek, onların inançlarını sarsmak, inananları şüpheye düşürmek. Bu amaçla filim yapanlar ya ateistlerdir veya tanrı inancı, mesela müslümanlarınkinden farklı başka bir inanç mensuplarıdır. Siyonistlerin de bu yola baş vurdukların (siyon protokollerinden) biliyoruz.
b) Siyasi veya ideolojik: Müslümanlara hakaret ederek onlar tahrik etmek, anarşiye ve teröre sapmalarını, dünya kamuoyunda imajlarının çirkinleşmesini sağlamak. Daha önce dünyamızı meşgul eden bu çeşit bir olay da Salman Rüştü'nün Şeytan Âyetleri isimli romanıydı. Bu kitapta da Peygamberimiz ve onun hanımları roman kahramanı yapılmış ve onlara hakaret edilmişti. Gösterilen tepkilerde birçok mal ve can kaybı oldu, müslümanlar yıprandı.
c) Ticari: Yapılan film veya romanın rağbet görmesini, ilgi çekmesini sağlamak. Bunun için kutsalın kullanılması ayıp ve çirkindir. Bütün medeni insanların buna tepki göstermesi gerekir.
d) İyi niyetli: Edebe uygun olup olmadığı tartışmalı olmakla beraber, Allah'ın işleri konusunda yanlış düşüncelere sahip insanları uyarmak, O'nun her işinde bir hikmetin bulunduğunu anlatmak.
Uygun tepki:
Önce amacı belirlemek, sonra en uygun ve yararlı tepkiyi ortaya koymak gerekir. Aksi halde oyuna gelmiş oluruz.

Soru 2:
Bu tür filmler yoluyla bizim anladığımız manadaki ezeli ve ebedi, her türlü idrakin üzerindeki sonsuz Allah fikrine ciddi darbeler vurulmuş olmuyor mu?
Cevap:
Her iman sahibi için böyle bir darbe söz konusu olmaz. Ama imanı zayıf, gelenek ve göreneğe dayalı, bilgisi yetersiz olan kimselerde bazı ârızalar meydana getirebilir.
Bu sebeple mümkün olsa da tepki yoluyla reklam yapmasak, yapılmasa. Ama bu mümkün olmuyor, sonunda filmin daha geniş kitlelere yayılmasına sebep olunuyor.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: