HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(204) İnsanımız niçin okumuyor?

Soru:
İnsanımız niçin okumuyor, okumanın önünde engeller mi var, varsa bu engelleri ortadan kaldırmanın yolları nelerdir?

Cevap:
Gazete, dergi ve kitapların tirajlarına bakıldığında insanımızın çok az okuduğu, inkar edilemez bir gerçek olarak ortaya çıkıyor.
Okumanın önünde birçok engel var; bunlardan birkaçın sıralamak gerekirse:
a) Ders yılı bittikten sonra kitaplarını yakan veya satan öğrencilerin bulunduğu kaç ülke vardır, merak ediyorum, ama bizim ülkemizin bunlardan biri olduğunu biliyorum. Bir insan, ihtiyaç duyacağını bildiği veya sevdiği bir şeyini ne yakar, ne de -daha fazla, daha öncelikli bir ihtiyacın baskısı olmadığı takdirde- satar. Eğer öğrenci kitabını yakıyor veya satıyorsa ya sevmiyordur, nefret ediyordur veya ihtiyaç duymayacağı konusunda bir kanaati oluşmuştur. Bir eğitim ve öğretim sistemi eğer öğrenciye okuttuğu dersleri sevdiremiyorsa, bu dersler ve bilgilerle öğrencinin hayatı, ilgisi, ihtiyacı arasında olumlu/örtüşen bir ilişki kuramamışsa bu sistem iflas etmiş demektir ve gözden geçirilmesi gerekir. Kısacası okumama eksikliğinin önemli bir sebebi eğitim ve öğretim sistemimizle ilgilidir.
b) İnsan, ihtiyaçlarını sıraya koyar ve buna göre de bir öncelikler dizisi meydana gelir. Hayati ihtiyaçlarını temin edemeyen dar gelirli bir insanın, ekmek, ilaç, zorunlu giyecek... yerine kitap alacağını düşünemeyiz. Bu engeli ortadan kaldırmanın da yolu, fert başına düşen milli geliri arttırmak ve her ferdin bu gelirden zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar pay almasını sağlamaktır. Sivil ve hayıra yönelik şahıs ve kurumların kitap dağıtarak, kütüphaneler kurarak ve çeşitli faaliyetlerle okumayı teşvik ederek "okumanın önündeki engeller"in kaldırılmasına yardımcı olabilecekleri de unutulmamalıdır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: