HayrettinKaraman.net
Mobil - Metin Versiyonu

[Facebook] - [Twitter] - [YouTube] - [instagram]

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git

(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Soru-(185) Kuran ideal insan mı, ideal toplum mu, ideal bir devlet mi vadediyor?

Soru:
Kuran ideal bir insan mı, ideal bir toplum mu, yoksa ideal bir devlet mi vadediyor? Kuran ve sünnetten değişmeyen temel özelliklere sahip bir devlet düzeni oluşturabilir miyiz? Bu konuda tavsiye edeceğiniz kitaplar var m?

Cevap:
İslam, Kur'an ve Sünnet'in tanımladığı, Hz. Peygamber ve ileri gelen ashâbının örneklendirdiği tipte "iyi insan, iyi Allah kulu" vaad ediyor; daha doğrusu böyle insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. İdeal toplum ve ideal devlet de işte bu iyi insanların etkili ve iş başında oldukları toplumdur, devlettir. "Önce hangisi?" diye sorulacak olursa, verilecek cevap "İkisi birden, aynı süreç içinde, birbirini etkileyerek, inşa ederek" şeklinde olur.
"Kuran ve sünnetten değişmeyen temel özelliklere sahip bir devlet düzeni oluşturabilir miyiz?" sorusunun cevabı "Evet"tir. "Laik Düzende Dini Yaşamak" isimli kitabımın ikinci cildinde (İz yayıncılık, 1998, s.254), Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve siyaseti kavram ve kurum olarak belirleyen dokuz "anahtar kelime"den söz etmiştim: "Tevhid, itaat, hilafet, bey'at, şûrâ, emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münker (devletin, toplumun ve fertlerin denetim ve değerleri koruma vazifeleri), velayet, mülk ve hüküm. Bunlarla ilgili açıklamaları oradan okuyabilirsiniz.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

 
Önceki Soru | Sonraki Soru | Bütün Sorular | Bütün Konular |

Ana Sayfa | Hakkında | Makaleler | Kitaplar | Soru Konuları | Soru Listesi | Konuşmalar | Şiirler | İndeks | Rastgele Oku | Yeniler | Geri Git | İleri Git   


BULUNDUĞUNUZ SAYFAYI AŞAĞIDAKİ ARAÇLARLA KULLANABİLİRSİNİZ: